پرسشنامه صداقت و راست گویی

پرسشنامه صداقت و راست گویی

صداقت و راست گویی

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن بررسی صداقت و راستگویی (جبران کمبودها ، صداقت و راستگویی ، گفتن مطالب غیر واقعی ، ترس و اضطراب و جلب توجه) می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰)

پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

صداقت یکی از محوری ترین مفاهیم اخلاق در رشته های متنوع علوم انسانی، و خصوصاً شاخه های مذهبی، بوده است (جوادی آملی، ۱۳۷۷؛ خواجه نصرالدین، ۱۳۶۹؛ مطهری، ۱۳۶۷). رعایت نکردن هنجار صداقت باعث مبهم شدن فضای ارتباطی و فقدان اعتماد متقابل و افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در برقراری روابط اجتماعی می شود. به همین جهت صداقت یکی از مهمترین ویژگی های فردی و اجتماعی است (استروث، ۲۰۰۷؛ فرانکل، ۲۰۰۶؛ واتسون، ۲۰۰۵).

روایی و پایایی : دارد
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: ۱۶سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۱۱
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD