پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه استاندارد نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

معرفی پرسشنامه
این پرسشنامه توسط Bagarozzi در سال ۲۰۰۱ تهیه و تنظیم شده است پرسشنامه شامل ۴۱ سوال است و نیازهای صمیمیت را در هشت بعد

  1. عاطفی
  2. روانشناختی
  3. عقلانی
  4. جنسی
  5. فیزیکی
  6. معنوی
  7. زیبا شناختی
  8. تفریحی – اجتماعی

در بر می گیرد.

این اعتقاد وجود دارد که همه انسان ها یک نیاز پایه و اساسی به برقراری روابط صمیمانه دارند. صمیمیت یک نیاز روانشناختی اولیه و اصلی درنظر گرفته می شود .صمیمیت یک مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی و از ویژگی های بارز یک ازدواج موفق به شمار می آید.این ویژگی به وجود تعامل بین همسران اشاره می کند نبود یا کمبود آن یک شاخص آشفتگی در روابط زناشویی است. بر اساس اعتقاد راوین و همکاران (۲۰۰۵) صمیمیت زمانی آشکار می شود که ازدواج کارکرد خوبی داشته باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
خمسه و حسینیان (۱۳۸۶) در مطالعه ای پایایی هربعد صمیمیت را با روش آزمو ن- باز آزمون محاسبه کردند .
در ایران اعتمادی (۲۰۰۵) ، روایی همزمان این پرسشنامه را محاسبه کرده است.

مقیاس پرسشنامه

مقیاس پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت است . که از گزینه  اصلا یک نیاز قوی نیست  (۱) تا یک نیاز شدیدا قوی است (۱۰) را دربر می گیرد.

هدف: ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی)
تعداد سوال:‌۴۱
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD