گزارش تخصصی ضعف دانش آموزان در ریاضی

گزارش تخصصی ضعف دانش آموزان در ریاضی

گزارش تخصصی ضعف دانش آموزان در ریاضی

چکیده
امروزه آموزش ریاضی درجهان به عنوان یک موضوع اصلی ومحوری در برنامه ریزی تحصیلی مدارس در دوره های مختلف مطرح وبه عنوان وسیله ای نیرومندبرای پرورش نظم فکری، درست اندیشیدن، تقویت دقت ،تامل، ابتکار، قوه نوآوری و خلاقیت در دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است.

به همین دلیل شناسایی روش ها و راهکارهای بهتر و نوین جهت آموزش و تدریس مطالب ومفاهیم ریاضی از اولویت های هر نظام آموزشی می باشد۰

مقدمه
واقعیت بیانگر این است که افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی در کشور ما یکی از معضلات و آفت های نظام آموزشی شده به گونه ای که با تمام تلاش آموزگاران و معلمان و حتی با افزیش تعداد ساعات ریاضی بیشتر معلمین و دانش آموزان از نتیجه یادگیری در این درس رضایت چندانی ندارند و همواره این سوال مطرح بوده است چرا دانش آموزان در یادگیری ریاضی ضعیف و توانایی حل مسائل راندارندواز این درس متنفرند؟

نظر به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی برآن است که به بررسی علل آموزشگاهی موثر در ضعف دانش آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی پرداخته شود.

فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
ضعف دانش آموزان در ریاضی ۴
علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی ۵
مهمترین علل آموزشگاهی موثردر ضعف دانش آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ۵
بحث ونتیجه گیری ۱۱
پیشنهادات ۱۰
منابع ۱۲

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD