پاورپوینت طراحی و توسعه محصول

پاورپوینت طراحی و توسعه محصول

طراحی و توسعه محصول

فهرست مطالب پاورپوینت
واحد تحقیق و توسعه چیست ؟
اهداف واحد تحقیق و توسعه
نقش واحد تحقیق و توسعه در ارتباط با فعالیت های کارخانه
فرایند طراحی و توسعه محصول
طراحی و توسعه محصول جدید در روش سنتی
معایب روش سنتی
روش نوین
مزایای شیوه نوین
چرخه حیات محصول
منحنی عمر محصول
مراحل تبدیل ایده به طرح محصول و توسعه آن
تکنیک های مورد استفاده در مرحله ارزیابی وبهبود
رویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت محصولQFD
نمونه ای از ماتریس خانه کیفیت QFD
روش تاگوچی
فرآیند مهندسی ارزش
روش بررسی حالات خرابی (شکست) وآثار آن FMEA
اهداف FMEA
گام های FMEA
عواملی که در طراحی محصول باید رعایت شود
استفاده از کامپیوتر در طراحی محصول CAD/CAM
قابلیت اطمینان
تعیین قابلیت اطمینان در یک سیستم سری
تعیین قابلیت اطمینان یک سیستم در حالت موازی
سیستم ترکیبی
طراحی برای تولید و مونتاژ
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: پاورپوینت