دانلود طرح کسب و کار گاوداری

دانلود طرح کسب و کار گاوداری

موضوع پروژه طرح توجیهی : طرح کسب و کار گاوداری
کار آفرینی موضوعی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشور های جهان قرار گرفته است و در ایران برای اولین بار از طریق درس کار آفرینی در نظام جدید آموزش متوسطه کشور مطرح گردیده است.

یکی از اهداف مهم کارآفرینی،‌ایجاد انگیزه اعتقادی کافی در دانشجویان برای کار و تلاش مشارکت جدی در فعالیت های سالم اقتصادی است که لازمه آن چگونگی بکار بستن تخصص از یک طرف و از طرف دیگر به کارگیری مهارتها لازم برای راه اندازی یک واحد کاری و یا انجام کار مفید در محیط ها ی کاری می باشد از این نظر بعضی از صاحب نظران، توسعه کار آفرینی را انرژی محرکه که موتور توسعه اقتصاد هر کشوور دانسته اند.

برای ایجاد زمینه مناسب برای تربیت و پرورش تفکر کار آفرین که فرد بتواند به صورت یک عنصر با نشاط ، سالم ، خلاق ،‌نو آور ، تلاشگر ،‌مقاوم ، شجاع و متعهد به اصول تعلیم و تربیت در حیطه های شناختی ، عاطفی و روان حرکتی با توجه به اثرات تعاملی آنها در یکدیگر از طریق درس کارآفرینی امکان پذیر می باشد به عبارت دیگر در صورت همکاری جدی دست اندر کاران امور تعلیم و تربیت کشور تجلی بخش اعظم هر آنچه که در نظام تعلیم و تربیت به دانشجو داده شده باشد از طریق اجرای خوب این درس برای شروع یک زندگی مطلوب در دانشجو قابل مشاهده خواهد بود. از این نظر می توان گفت کار آفرینی یک مقوله عرفانی و فرا شناختی می باشد. و بنا به گفته جان فلاول فرا شناخت دانش فرد درباره جریانها یا فرآیندهای شناختی خود است و در بر گیرنده به عمل آوردن، منظم کردن و هماهنگ کردن مجموعه این فرایند هاست. به این سبب می توان فراشناخت را به معنای شناسایی خود به عنوان یک موجود متفکر دانست. آگاهی فراشناختی نقش بارزی در بر قراری یک توجه گزینشی ،‌حل مساله ، کنترل خود ، خود آموزی و تغییر رفتار دارد.

کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها در بازار کار و تولید برای توانایی فردی مورد بررسی قرار می دهد و مجموعه دانش و مهارتها را برای ورود به بازار کار مورد نیاز است و همچنین راهبردهای لازم را برای موفقیت در کسب و کار ارائه می نماید تا پس از فراغت از تحصیل چنانچه تمایل داشته باشی به جای استخدام و کار برای دیگران در حد توان مالی و تخصصی به تنهایی یا به کمک دوستان و نزدیکان نسبت به راه اندازی و اداره یک واحد کوچک صنعتی،‌کشاورزی و خدماتی برای کسب و کار مولد اقدام نمایی.

از طرفی سرعت روند تحولات فن آوری و اقتصاد در جهان به گونه ای است که حتی راه اندازی و اداره واحد های تولیدی و خدماتی کوچک نیز نیازمند اطلاعات و دانش است که حتی راه اندازی و اداره واحد های تولیدی و خدماتی کوچک نیز نیازمند اطلاعات و دانش است که در این مجموعه سعی شده است این گونه اطلاعات در حد امکان و ضرورت ارائه شود.

از طرفی روحیه و تفکر کار آفرینی هم در واحد های بزرگ تولیدی و خدماتی و هم در واحد های کوچک کاربرد فراوان دارد و می توان خلاقیتها، نو آوریها و موفقیتهای زیادی را به دنبال داشته باشد. لیکن جایگاه اصلی توسعه تفکر کار آفرینی در واحد های کوچک تولیدی یا خدماتی است و امروزه در اغلب کشورها برای دست یافتن به پویایی اقتصادی به این امر بسیار مهم توجه خاصی مبذول شده است و برای تحقق آن به نحو شایان توجهی از اهرمهای قانونی و امکانات مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهره برداری گردیده و در برنامه ریزیها و سیاستگذاریها عنایات خاصی به این مهم شده است.

فهرست مطالب
مقدمه ۴
نام و نشانی شرکت ۶
خلاصه مدیریتی ۷
نوع صنعت ، سازمان و… ۸
برنامه بازاریابی ۹
مشتریان ۱۰
توزیع ۱۰
برنامه های طرح و توسعه ۱۱
تبلیغات ۱۲
برآورد نیروی انسانی ۱۳
چارچوب قانونی و عوامل محیطی ۱۴
مراحل و روش تولید ۱۵
برآورد فضای مورد نیاز ۱۵
جدول (زمین) ۱۷
تسطیح و محوطه سازی ۱۷
ساختمانها ۱۹
تاسیسات ۲۰
ابزارآلات و وسایل فنی ۲۲
ماشین آلات و تجهیزات
وسایل نقلیه ۲۳
اداری و کارگاهی ۲۳
هزینه پیش بینی نشده و متفرقه ۲۴
هزینه قبل از بهره برداری و هزینه تاسیس ۲۵
حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم ۲۶
آب و برق و سوخت ۲۷
تعمیرات و نگهداری ۲۷
هزینه های استهلاک ۲۸
هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه ۲۹
جمع کل هزینه ها ۲۹
برنامه زمانبندی ۳۰
برنامه مالی ۳۱
مکانیابی ۳۲
نمودارهای فرآیند عملیات و فرآیند جریان ۳۳

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 37

فرمت فایل: WORD