طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمانی ششم درس اول یکتا

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمانی ششم درس اول یکتا

مقدمه
درس هدیه های آسمان پایه ششم دبستان درس اول یکتا به دانش‌ آموزان با یک رویکرد مناجات گونه ارائه می‌شود تا آنها را با زیبایی‌های طبیعت و نعمت‌های خداوند آشنا کند. این درس از زبان یک کودک همسن و سال ایشان بیان می‌شود، که با استفاده از مناجات و شعر، به دانش‌ آموزان مفاهیم اساسی ارتباط با خداوند و صفات الهی را معرفی می‌کند. این مقاله به بررسی طرح درس و روش تدریس این مضمون می‌پردازد.

اهداف درس

در این درس، اهداف متعددی دنبال می‌شود:

1. آشنایی با اصل توحید

دانش‌آموزان با اصل توحید به عنوان اصل اساسی دین آشنا می‌شوند. این اصل معرفی می‌کند که خدا یکتاست و هیچ موجودی جز او نیست.

2. توانایی ستایش خداوند

درس به دانش‌آموزان توانایی ستایش خداوند با ادای برخی عبارات و جملات را آموزش می‌دهد.

3. درک شایستگی خداوند

آموزش دانش‌آموزان به این مفهوم کمک می‌کند که خداوند شایسته پرستش و ابراز علاقه و محبت نسبت به خدای یگانه است.

4. تفکر در پیام قرآنی

درس به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که در پیام‌های قرآن به تفکر و درک ارتباط موضوع درس با آیات قرآنی بپردازند.

5. مصادیق توحید

دانش‌آموزان با مصادیقی از توحید مانند “داناترین دانایان”، “تواناترین توانایان”، “مهربان‌ترین مهربانان” و “بخشنده‌ترین بخشندگان” آشنا می‌شوند.

طرح درس

1. مناجات و شعر

درس با استفاده از مناجات و شعر، مفاهیم اساسی را به دانش‌ آموزان انتقال می‌دهد. این شیوه آموزشی جذابیت بالایی دارد و دانش‌ آموزان را به تعامل مستقیم با محتوا ترغیب می‌کند.

2. مفاهیم صفات الهی

با استفاده از آیات قرآن، مفاهیم صفات الهی معرفی می‌شوند. این بخش به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که خود را با صفات خداوند و اهمیت آن‌ها آشنا کنند.

3. تشویق به نگارش متن

در انتهای درس، دانش‌ آموزان تشویق به نگارش متنی با موضوعات مشابه در قالب یک مناجات گونه می‌شوند. این تمرین به تثبیت و تعمیق مفاهیم آموخته شده کمک می‌کند.

نتیجه

درس هدیه های آسمان پایه ششم دبستان درس 1 یکتا به دانش‌ آموزان مفاهیم مهمی مانند توحید، صفات الهی، و مصادیق توحید را آموزش می‌دهد. این درس از طریق مناجات و شعر به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا بهترین انگیزه برای پرستش خداوند را پیدا کنند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD