بررسی عبارت فعلی در دستور زبان فارسی

بررسی عبارت فعلی در دستور زبان فارسی

بررسی عبارت فعلی در دستور زبان فارسی

مقدمه مقاله
شناخت – بررسی و توصیف فعل یکی از مهمترین بخش های دستور زبان است و یکی از اساسی ترین و مهمترین تقسیم بندی ها در باب فعل تقسیم بندی بر پایه ی ظاهر ساختمان یا اجزاء تشکیل دهنده فعل است. بر این مبنا تقسیم بندی های متعددی صورت گرفته است. دستورنویسان فعل را دست کم به دو بخش ساده و مرکب تقسیم بندی کرده اند، البته بعضی دستورنویسان به سه نوع و بعضی نیز به اقسام بیشتری فعل را تقسیم کرده اند . به هر حال تقسیم بندی بر مبنای ساختمان فعل، محل بحث واختلاف نظر بوده و هست. زیرا هم در معیارها و هم در مصداقها اختلاف نظر وجود دارد. عبارت فعلی یکی از تقسیمات فعل است که در دهه های اخیر در دستور زبان مطرح شده و برخی از دستورنویسان آن را پذیرفته اند و برخی دیگر نیز آن را رد کرده اند.
بر این اساس دستور نویسان تقسیماتی برای فعل در نظر گرفته اند که در اینجا نظر دستور نویسانی را که در چند دهه ی اخیر مورد توجه قرار گرفته اند را می آوریم. اما بهتر است قبل از آن تعریفی از عبارت فعلی وانواع آن داشته باشیم.

فهرست مطالب:
مقدمه
عبارت فعلی
انواع عبارت فعلی
عبارت فعلی و کنایه
دستور زبان فارسی محمد جواد شریعت
دستور زبان فارسی خانلری
دستور مفصل امروز، استاد فرشید ورد
دستور زبان فارسی (دکتر انوری و گیوی)
دستور زبان فارسی امروز (غلام زضا ارژنگ)
نتیجه
عبارتهای فعلی به کار رفته در ابیاتی از دیوان حافظ
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: WORD