پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

دانلود پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه عدالت سازمانی در سال ۱۹۹۳ توسط نیهوف و مورمن با هدف ارزیابی عدالت سازمانی تهیه و طراحی شد .پرسشنامه مذکور ۲۰ سوال را دربر می گیرد و دارای سه مولفه می باشد .مطالعات عدالت رویه ای و توزیعی نشان می دهد  رهبرانی که از نظر رویه ای منصف ادراک می شوند توسط زیردستان مطلوب تر درجه بندی می شوند.حتی وقتی که تخصیص نابرابر است (اسکندورا،۱۹۹۹) .کروپانزا و فولگر یک مدل دو عنصری از عدالت ارائه کردند که شامل شکل های توزیعی و رویه ای عدالت است.عدالت توزیعی: ادراک فرد از اینکه آنچه دریافت می کند منصفانه است. عدالت رویه ای: ادراک کارکنان از اینکه رویه هایی که از سوی سازمان دنبال می شود تا مزایای دریافتی را تعیین کنند.نیهوف و مورمن عدالت مراوده ای را هم به این مدل اضافه کردند

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش نعامی و شکرکن  ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
مولفه : دارد(سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD