پرسشنامه استاندارد عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه استاندارد عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه استاندارد عقاید وسوسه انگیز CBQ
هدف: خودسنجی افکار وسوسه انگیز در گرایش به مواد
این پرسشنامه، یک مقیاس خودسنجی است که باورهای مربوط به وسوسه مواد را می سنجد. این پرسشنامه دارای 20 ماده است که هر کدام در یک مقیاس ۱-۷ درجه ای (از کاملاً مخالف (۱) تا کاملاً موافق (۷)) نمره گذاری می شود (منبع داخل فایل).

روایی و پایایی پرسشنامه
(منبع داخل فایل) برای سنجش پایایی و روایی آن در ایران یک گروه ۳۰ نفره دارای ملاک های وابستگی به مواد افیونی را به کمک این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار دادند. برای بررسی پایایی از روش محاسبه ضریب همسانی درونی بر حسب آلفای کرونباخ (۰٫۸۴) و روش تنصیف (۰٫۸۱) استفاده کردند. پایایی این مقیاس در پژوهش (منبع داخل فایل) با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰٫۷۷ بود.

تعداد سوال: 20
روایی و پایایی: دارد (با منبع معتبر)
تفسیر و شیوه نمره گذاری نتایج: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD