پاورپوینت علف کش های گندم

پاورپوینت علف کش های گندم

سمینار علف کشهای مهم گندم
مقدمه پاورپوینت
گندم از مهمترین غلات است. این گیاه در گونه های وحشی و اهلی موجود است. گندم از گیاهان گلدار تک لپه ای گل دار یکساله و تیره گندمیان بوده و از خانواده گرامینه است. گندم گل آذین سنبله ای دارد و از هر گره آن یک برگ بوجود می آید. سنبلچه گندم متشکل از دو گلوم و سه گلچه است. برگهای گندم مانند سایر غلات (به جز ارزن و ذرت) نازک کم عرض بوده و زبا نه های کوچکی دارند.

فهرست مطالب:
مقدمه
شرایط محیطی مناسب برای رشد گندم
آفات و بیماری های گندم
سن گندم
زنگ گندم
سیاهک گندم
علفهای هرز مهم مزارع گندم
یولاف وحشی
چچم
فالاریس
دم روباهی
نکات مهم در کنترل شیمیایی علفهای هرز گندم
الف-پهن برگ کشها
الف-۱) توفوردی + ام ث پ آ (یو ۴۶کمبی فلویید)
الف-۲) گرانستار (تری بنورون متیل)
الف-۳) دوپلسان سوپر
الف-۴) برومیسید ام- آ
الف-۵) پاردنر (بروموکسنیل)
ب) کشیده برگ کشها
ب-۱) ایلوکسان (دیکلو فوپ متیل)
ب-۲) تاپیک (کلو دینافوپ پروپارژیل)
ب-۳) سافیکس BW (فلم پروپ- ام- ایزوپروپیل)
ب-۴) آونج: دیفنزوات کوات
ب-۵) گراسپ (ترالکوکسیدیم ۲۵ سوسپانسیون)
ج) علفکشهای دو منظوره
ج-۱) علفکش آپیروس
ج-۲) علفکش شوالیه
نکات مهم در کاربرد علفکش شوالیه
ج-۳) علفکش پنتر
نکات مهم در کاربرد علفکش پنتر


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.