بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی این آسیب ها در دانشجویان

بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی این آسیب ها در دانشجویان

علل آسیب های ورزشی

روش تحقیق بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی این آسیب ها در دانشجویان

مقدمه مقاله
اگر چه علوم ورزشي و نقش اساسي آن در بين تمامي ملل هنوز به مراحل کمال نرسيده ولي بدين نتيجه نهايي رسيده است که اولا : اجتماع انساني چون تشکل الکتروني و پروتوني و تجمع منظومه هاي شمسي پيوسته متحرک و متکامل بوده و از مراحل مختلفي گذشته است و در ثاني تحول و تحرک افراد اجتماع نه فقط از جنبه هاي معنوي و دروني مورد مطالعه بوده بلکه براي تطابق حرکات روحي و جسمي انگيزه هاي علمي را مورد توجه قرارداده و دوام حيات و زندگي خويشتن را در اين يافته است

که جسم وروح خود را مبتني بر تحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن اين دو پديده محسوس و معقول سزاوار عدل آفرينش و محق به ادامه ي زندگي سالم و متعالي باشد. ورزش محتوي زندگي نيست بلکه نوايي است که زندگي را همراهي مي نمايد.

حفظ سلامت ملل وايجاد تحول درجوامع مختلف همان قدر براي سرنوشت وزندگي بشري بوده است که اکتشافات واختراعات صنعتي بوده اند. همه ي اين تلاش ها ،تحقيق ها ، تفسيرها وتجربيات وآزمايش هاي علمي دراين مدت بيش از دو قرن باعث شدند تربيت بدني به صورت علم جداگانه اي درآمده وانجام ورزش براي مردم جوامع صنعتي جنبه ي حياتي پيدا کند

براي اينکه احتياج جوامع کنوني به نيروي انساني سالم بيش از هر زمان ديگر قابل لمس است ، درجوامعي که نارسايي هاي کمي وکيفي ورزش وجود دارد عقب افتادگي آن جامعه نيز چشمگير است وازاين روست که ورزش امروز در جوامع مترقي دنيا علاوه براثرات بهداشتي ونقش مهم آن در سلامت يک ملت به عنوان يک پديده ي اجتماعي وعامل مهم اقتصادي مورد مطالعه وپژوهش علمي قرارمي گيردبه اين دليل که ترقي دانش وفنون و پيشرفت تمدن مسائل تازه اي به وجود آورده است

مقاله آسیب های ورزشی

که درگذشته يامورد نظر نبوده يا آنکه چندان توجهي به آن نمي شد. بررسي هاي علمي ورزش وتربيت بدني درجوامع صنعتي امروز جدا ازپژوهش هاي پزشکي ،آموزش وپرورش روانشناسي وبهداشت بلکه باهمه علوم فوق رابطه مستقيم دارد. علم پزشکي علاوه بر معاينات وتجويز داروها واعمال جراحي که درمورد بيماري هاي مختلف انجام مي دهد از ورزش نيز به عنوان وسيله اي درجهت بهبود وسلامتي بيماران بهره مي برد.

بعضي از پزشکان در مواردي مثل کم خوابي ، کم کردن وزن و ضعف هاي عضلاني مثل کمردرد ، کسب هماهنگي هاي عصبي و عضلاني دربعضي از انواع فلج ، توان بخشي ، داشتن اضطراب يا هيجانات روحي وبسياري ديگر ازموارد بيمارخود رابه ورزش کردن تشويق مي نمايد، دراسلام نيز به ورزش شنا ، تيراندازي ، سوارکاري وحتي پياده روي سفارش شده است.

پيامبر اکرم (ص) پياده روي رابهترين درمان براي بسياري از بيماري ها معرفي مي کنند. تربيت بدني فرصت رابه کودک ، نوجوان وجوان مي دهدکه استعدادهاي خود را بيازمايد وبه پرورش خود با راهنمايي مربي آگاه همت ورزد.

عوامل آسیب دیدگی های ورزشی چیست

روش تحقيق
در اين تحقيق پرسشنامه هايي در اختيار آزمودني ها قرار گرفت و از آنان خواسته شد در يک طرف پرسشنامه دلايل اصلي آسيب ديدگي خود را به ترتيب اولويت شماره گذاري نمايند و در طرف ديگر آسيب هاي ورزشي که در طول گذراندن درس تربيت بدني عمومي متحمل شده اند را علامت گذاري نمايند.

انواع آسیب های ورزشی

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه و موضوع تحقيق
مقدمه
مباني نظري
بيان مسأله
ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف کلي
اهداف اختصاصي
فرضيات تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
الف- محدوديتهايي که توسط محقق اعمال شده است
ب- محدوديتهايي که خارج ازکنترل محقق بوده است
پيش فرشهاي تحقيق
تعاريف واژه ها
فصل دوم
ادبيات وپيشينه تحقيق
مقدمه
الف – تحقيقاتي که در داخل کشور انجام شده است
ب- تحقيقاتي که درخارج ازکشور انجام شده است
فصل سوم
روش تحقيق
مقدمه
روش اجراي تحقيق
جامعه ونمونه آماري
فصل چهارم
تجزيه وتحليل داده ها
«فصل پنجم »
بحث ونتيجه گيري
بحث ونتيجه گيري
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 50

فرمت فایل: WORD