پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر (بهمن آبادی ۱۳۹۳)

پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر (بهمن آبادی ۱۳۹۳)

پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی کارکنان بر اساس مدل موتوویدلوون اسکاتر طراحی شده است و بهمن آبادی در سال 1393 آن را طراحی نموده است. سوالات در 18 گویه طراحی شده است. و بر اساس طیف لیکرت (خیلی کمتا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 0/70 می باشد

عملکرد شغلی

عملکرد شغلی
به نتیجه رساندن وظایفی است که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است. (گاسیکو 1988؛ به نقل از بهمن آبادی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

نمراتی است که شرکت کنندگان در پژوهش در پرسشنامه موتوویدلوون اسکاتر (که یک بار توسط خود فرد و یک بار توسط سرپرست بلا فصل آنها ارزیابی می شوند) به دست آورده اند.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی: به نتیجه رساندن وظایفی است که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است.(گاسیکو1988؛ به نقل از بهمن آبادی، 1393).

مولفه های پرسشنامه:

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

عملکرد شغلی چیست

عملکرد شغلی چیست

عملکرد شغلی ارزیابی می کند که آیا فرد به خوبی کار می کند.
عملکرد شغلی، به لحاظ علمی به عنوان بخشی از روانشناسی صنعتی و سازمان، بخشی از مدیریت منابع انسانی را تشکیل می دهد.
عملکرد یک معیار مهم برای نتایج و موفقیت سازمان است.
جان پا. کمپبل عملکرد شغلی را به عنوان متغیر فردی توصیف می کند.
و آن را از سازه های وسیع تر مانند عملکرد سازمانی یا عملکرد ملی متمایز می کند که متغیرهای سطح بالایی هستند.

مولفه های عملکرد شغلی

  • عملکرد وظیفه ای ؛ نیازمندی ها و الزامات شغلی که به صورت رسمی از وظایف کارمند تلقی می شود.
  • عملکرد زمینه ای ؛ فعالیت هایی نظیر کار گروهی، اخلاق حرفه ای، سخت کوشی و … . این فعالیت ها به صورت رسمی جز وظایف کارمند تلقی نمی شود.

ارتباط عملکرد شغلی با صفات شخصیتی

عملکرد شغلی را می توان از طریق ویژگی های شخصیتی کارکنان پیش بینی کرد. این ویژگی های شخصیتی عبارتند از استعداد، میل به پیشرفت، خصوصیات عاطفی و ادراک کارکنان. با سنجش هر یک از این ویژگی ها در کارکنان، می توان به راحتی عملکرد شغلی او را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که این کارمند برای سازمان مناسب است یا خیر.

مزایای سنجش عملکرد شغلی در سازمان

بنابراین شناسایی کارکنانی با این ویژگی از طریق روش های سنجش عملکرد شغلی، می تواند به سازمان کمک کند تا از مسیر کوتاه تری به اهداف خود برسد. عملکرد شغلی همچنین بر روی افزایش مشتریان موثر است. یعنی اگر کارکنان شما در بخش تماس با مشتریان، از عملکرد شغلی خوبی برخوردار باشند و با احترام و مهارت بالا با مشتریان صحبت کنند، نه تنها این مشتریان برای شما باقی خواهند ماند، بلکه تعداد آن ها روز به روز افزایش می یابد.

اگر شما سمت مدیریت منابع انسانی یک سازمان را بر عهده دارید، به صورت منظم و در جلسات از قبل تعیین شده ای عملکرد شغلی کارکنان خود را بسنجید. با ترتیب دادن جلسات هفتگی و ماهیانه با کارکنان می توانید پی ببرید که کدام پروژه را به کدام کارمند بسپارید تا به بهترین نحو ممکن انجام شود. یک مدیر منابع انسانی خوب، مدیری است که به طور کامل با ویژگی های شخصیتی، انگیزش و نیازهای کارکنان خود آشنایی داشته باشد تا به این طریق قادر به پیش بینی کردن عملکرد شغلی آن ها و در نتیجه کاهش ریسک شکست در سازمان، باشد.

پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بهمن آبادی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: ۱۸سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.