پرسشنامه عملکرد شغلی 15 سوالی

پرسشنامه عملکرد شغلی 15 سوالی

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون ساخته شده است که از 15 گویه تشکیل شده است. که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود.
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد. که برای گزینه های «به ندرت»، «گاهی»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات 0، 1، 2 و 3 در نظر گرفته می شود. دامنه ی نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین 0 تا 45 می باشد.

عملکرد شغلی مجموعه ای از الگوهای رفتاری و عملکردی شامل دانش، مهارت ها، شایستگی مدیریت، وجدان و توانای ی های ادراکی در محیط شغلی است.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

مشخصات پرسشنامه عملکرد شغلی

پایایی و روایی: دارد (ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD