پرسشنامه عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی

پرسشنامه عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی

عوامل اجتماعی موثر بر طلاق عاطفی

پرسشنامه استاندارد عوامل اجتماعی موثر و زمینه ساز طلاق عاطفی دارای ۳۰ سوال بوده. و هدف آن ارزیابی عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی (رسیدگی بیش از حد همسر به فرزند، میزان ساعات کاری. عدم پایبندی به ارزش های دینی، عدم رضایت جنسی، پوشش و ظاهر ناآراسته همسر، عدم بهداشت فردی) می باشد. شیوه نمره گذاری پرسشنامه طلاق عاطفی بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای بوده. که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است.

طلاق عاطفی

کاملا موافققم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم گزینه
5 4 3 2 1 امتیاز

پرسشنامه طلاق عاطفی دارای شش بعد بوده که در جدول زیر شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

بعد شماره سوال
رسیدگی بیش از حد همسر به فرزند 5-1
میزان ساعات کاری 10-6
عدم پایبندی به ارزش های دینی 15-11
عدم رضایت جنسی 20-16
پوشش و ظاهر ناآراسته همسر 25-21
عدم بهداشت فردی 30-26

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه طلاق عاطفی، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید لازم به ذکر است. که امتیاز بالاتر در هر بعد، نشان دهنده ناثیرگذاری بیشتر آن بعد بر طلاق عاطفی می باشد و بر عکس.

پرسشنامه طلاق عاطفی

روایی و پایایی پرسشنامه

به منظور بدست آوردن روایی می توان از نظر کارشناسان و اساتید مربوطه (سه تن از اساتید) استفاده نمود. برای محاسبه پایایی پرسشنامه می توان قبل از اجرای پژوهش آن را بر روی یک گروه ۲۰ تا ۳۰ نفری اجرا نمود. و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ آن را محاسبه نمود.

الفای کرونباخ به دست امده بالای ۰/۷ است و روایی نیز تایید شده است.

پرسشنامه رشته روانشناسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق عاطفی

پرسشنامه رشته روانشناسی

طلاق عاطفی چیست؟

‌طلاق عاطفی نوعی از جدایی است که در آن زن و شوهر اگر چه با هم زیر یک سقف زندگی می کنند. اما هیچ مهر و عاطفه ای بین آنها حاکم نیست‌.
‌در طلاق عاطفی زن و شوهر عواطف خود را از یکدیگر دریغ می کنند. و روی از هم برمی تابند چراکه اعتمادشان به یکدیگر و جذابیت‌شان برای هم کاهش یافته است‌.

طلاق عاطفی را اولین مرحله در فرآیند طلاق و بیانگر رابطه زناشویی رو به زوالی می توان دانست که احساس بیگانگی جایگزین آن می شود .

طلاق عاطفی چیست

طلاق عاطفی می تواند طیف وسیعی از قهرهای ساده تا بگو مگوهای جدی و در گیری های فیزیکی و خشونت را در برگیرد. این نوع طلاق که با مفهوم دل زدگی زناشویی هم پوشانی زیادی دارد. و صفتی است که در آن احساسات منفی، خشم، ناامیدی، زیان، رنجش، تنفر و دشمنی. جایگزین احساسات مثبت عشق و علاقه ی متقابل در روابط زوجین می شود.

عوامل موثر بر طلاق عاطفی در خانواده

طلاق از جمله مهمترین مسایل و مشکلات اجتماعی است. طلاق به عنوان یک فرآیند دارای مراحلی میباشد که طلاق عاطفی به عنوان اولین مرحلهی آن شناخته شده است.

طلاق عاطفی در خانواده

عوامل گوناگونی از جمله مشکلات اقتصادی، مسایل زناشویی، نحوهی گذران اوقات فراغت، اختلافات مذهبی، عدم کفویت زوجین. استفاده نادرست از تکنولوژی های جدید میتواند زمینه ساز این نوع طلاق باشد. که آشکار نبودن آن، موجب کم توجهی به آن گردیده است.

عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق

یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی طلاق است. طلاق عاطفی را اولین مرحله فرایند طلاق می دانند که بیانگر رابطه زناشویی رو به زوال است. رابطه ای که در آن احساس تلخ بیگانگی جایگزین صمیمت و یگانگی شده است.

عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق

عوامل برون‌ فردی موثر بر طلاق عاطفی

طلاق عاطفی یک پدیده پنهان در زندگی زوج هاست که می تواند منجر به پیامدهایی ناگوار برای خانواده شود.

بدین منظور از میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز که به سبب اختلافات زناشویی مراجعه کرده بودند. ۱۲۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و به پرسشنامه زمینه ساز طلاق عاطفی و مؤلفه های اثرگذار بر آن پاسخ دادند.

عوامل برون‌ فردی موثر بر طلاق عاطفی

سپس داده های پژوهش به روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. میزان پایایی پرسشنامه بکار رفته در پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با ۹۵/۰ محاسبه گردید. یافته ها نشان داد که همه گیری طلاق به عنوان یک متغیر اجتماعی بر طلاق عاطفی تأثیر مثبت دارد.

همچنین، یکنواختی زندگی و کوشش برای داشتن حقوق مساوی به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر طلاق عاطفی بودند. یافته ها نشانگر تأثیر مثبت اختلاف سطح خانوادگی بر میزان طلاق عاطفی بود.

پرسشنامه استاندارد طلاق عاطفی

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی متغیر : دارد
تعریف عملیاتی: دارد
مولفه: ۶
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۶
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.