پرسشنامه عوامل استرس زا

پرسشنامه عوامل استرس زا

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل استرس زا

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه عوامل استرس زا بر اساس پرسشنامه هولمز و راهه (۱۹۶۷)، پرسشنامه عوامل تنش زای هومن (۱۳۷۶) و پرسشنامه رویداد های زندگی نوجوانان بیکل و همکاران (۱۹۷۱) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۹۰ پرسش است که در چند خرده مقیاس گنجانده شده اند. هر یک از این خرده مقیاس ها میزان تاثیر عوامل تنش زا را در نه زمینه مختلف نشان می دهند

روایی و پایایی پرسشنامه

به منظور محاسبه ضریب پایایی آزمون در بخش اول (ستون اول پاسخگویی )، از روش دو نیمه کردن استفاده شده است. ضریب پایایی مجموعه سوالات با فرمول گاتمن برابر با۸۰/۰و همبستگی بین دو نیمه آزمون (با تعداد مساوی سوال) برابر با ۶۷/۰بود که از پایایی مناسب ابزار مورد استفاده است.

پایایی و روایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۱۹
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: WORD