پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز در کلاس

پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز در کلاس

عوامل موثر بر تمرکز در کلاس

معرفی پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان (عوامل مرتبط با استاد، عوامل مرتبط با دانشجو، عوامل محیطی) است.

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان (عوامل مرتبط با استاد، عوامل مرتبط با دانشجو، عوامل محیطی)
تعداد گویه: ۲۵
تعداد بعد: ۳
روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD