پرسشنامه سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن

پرسشنامه سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

باشد ‌ای حاضر، تحقیق علمی درباره «بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن » پرسشنامه حاضر تحقیق علمی درباره با صراحت و صداقت جواب دادن شما، می تواند مطالب علمی و واقعی را بدست آورد.

روایی و پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند. (توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
نوع فایل: word
تعداد صفحات:۱۵
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: WORD