پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی قربانی

پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی قربانی

دانلود پرسشنامه استاندارد فردگرایی- جمع گرایی

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه فردگرایی، جمع گرایی در سال ۲۰۰۳ توسط (منبع داخل فایل) معرفی شده است. این پرسشنامه ۱۳ گویه دارد و به بررسی و ارزیابی فردگرا یا جمع گرا بودن فرد به کار می رود .۷ سوال مربوط به مولفه فردگرایی و ۶ مولفه جمع گرایی را می سنجد .نمره گذاری پرسشنامه نیز براساس طیف لیکرت ۵ درجه ای است .

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش (منبع داخل فایل) روایی صوری پرسشنامه بدست آمده است . پایایی آن هم با آلفای کرونبا خ در پژوهش قبلی توسط (منبع داخل فایل) تایید شده است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD