پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

دانلود پرسشنامه استاندارد رابطه بین فروشنده و مشتری گیلیس و همکاران

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری در سال ۱۹۹۸ توسط   Claire Gillisتهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه ۱۹ گویه را شامل می شود که پاسخ دهنگان براساس طیف لیکرت ۵ درجه ای و به صورت کاملا موافق،موافق، نه موافق و نه مخالف، مخالف و کاملا مخالف به گویه ها پاسخ می دهند.هدف از این پرسشنامه بررسی و ارزیابی رابطه بین فروشنده و مشتری می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه ذکر شده است.

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD