پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

هدف پرسشنامه : بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین
نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موانع زیر را در به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین مشخص کنید.

توضیحات پرسشنامه : سوالات پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین: این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران.

تعداد سوالات: ۱۱
نوع فایل : ورد آفیس Word

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 2

فرمت فایل: WORD