مقاله قارچ ویروسها

مقاله قارچ ویروسها

قارچ و ویروس ها

مقدمه مقاله
ازهنگامی که ذرات ویروسی برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ در بافت های خوراکی biporus Agaricus توسط هولینگز مشاهده شد. ویروسها و ذرات شبه ویروسی (VLPs ) متجاوز از ۱۰۰ گونه مختلف متعلق به گروههای عمده قارچها گزارش شده است. همچنین هولینگز در۱۹۷۸ تخمین زد که قارچ ویروسها ممکن است درحداقل ۵۰۰۰ گونه از قارچ ها وجود داشته باشد. استفاده از واژه ذرات شبه ویروسی به جای ویروس در مواردی بکار می رود که «قارچ ویروس» جدا نشده و مشخصات آن نیز تعیین نشده است .

اغلب می توان آنها را در آلودگیهای رایج قارچی مشاهده کرد که دربعضی صفات خاص شبیه ویروسهای متداول هستند و در ژنوم آنها نیز شباهتهایی با پلاسمیدها وجود دارد. غالباً دارای RNA دورشته ای و چند قسمتی بوده که این قطعات معمولاً جداگانه ولی درون ذرات شبیه هم قرار دارند.

قارچ ویروسها اغلب دارای ذرات ایزومتریک به قطر nm48-25 هستند ولی ذرات باسیلی فرم، میله ای فرم و ذرات گرد خال مانند(Herpeslike) نیز گزارش شده است.انتقال آنها اغلب طی تقسیمات سلولی و ترکیب سلولی و تولید اسپور در میزبان قارچ صورت می گیرد. هنوز ناقل طبیعی کارایی برای آنها شناخته نشده است که شاید به همین دلیل دارای دامنه میزبانی محدودی در بین گونه ها و جنسهای قارچها می باشند.

نکته قابل توجه این است که مایکوویروسها سبب آلودگی های پنهان در قارچهای میزبان خود می شوند, همچنین در آلودگیهای ویروس در مخمرها همراه بودن پروتئینهای کشنده کاملاً محرز است.
اخیراً از آنها در کنترل بیولوژیک وایجاد نژادهای کم تهاجم قارچی(Hypovirulent) وهمچنین فعالیتهای بیولوژیکی آنتی ویروسی و آنتی توموری و … استفاده می شود.

تاریخچه قارچ و ویروس

ازهنگامی که ذرات ویروسی برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ در بافتهای خوراکی biporus Agaricus توسط هولینگز مشاهده شد. ویروسها و ذرات شبه ویروسی (VLPs ) متجاوز از ۱۰۰ گونه مختلف متعلق به گروههای عمده قارچها گزارش شده است. همچنین هولینگز در۱۹۷۸ تخمین زد که قارچ ویروسها ممکن است در حداقل ۵۰۰۰ گونه از قارچ ها وجود داشته باشد.

دلایل نا شناخته ماندن آنها
مایکوویروسها به چهار دلیل از ویروسهای روی گیاهان و حیوانات و باکتریها دیرترکشف شدند.
بسیاری از قارچهای تحت تأثیر ویروس علائمی از خود نشان نمی دادند.

در مورد قارچهای رشته ای ممکن است تحقیق کردن در مورد آنها یا ایزوله کردن آنها از منابع طبیعی سخت باشد. زیرا ایزوله های آنها یا خوب رشد نمی کنند و یا در شرایط آزمایشگاهی کولونیهایی می دهند که با کلونیهای ایجاد شده توسط آنها در طبیعت متفاوت است

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه
دلایل نا شناخته ماندن آنها
کلیات
مرفولوژی
انتقال
علائم
بیماری ویروسی در قارچ Agaricus bisporus
کنترل
ارائه دو سیستم مدل از مایکوویروسها
بیماری مسری Helminthosporium victoriae
تاریخچه
ویروسهای روی H. victoriae
علائم بیماری و محتویات ویروس
میزان بیماریزایی نمونه های مبتلا به H. victoriae
انتقال عامل H. victoriae
ویروس در قارچ Saccharomyces cerevisiae
بعضی از موارد استفاده از مایکوویروسها در تحقیقاتی که انجام شدهه
کنترل بیولوژیک با ایجاد نژادهای کم تهاجم ( Hypovirulent )
فعالیتهای بیولوژیکی ضد ویروسی و ضد توموری
Adjuvant properties
Immunosuppression ( توقف ایمنی سازی )
Cytotoxicity ( مسمومیت سلولی )
برای بررسی خصوصیات dsRNA در آزمایشگاه
فهرستی از ویروسها روی قارچها و پروتوزوئر ها
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.