پاورپوینت قواعد عربی ۳

پاورپوینت قواعد عربی ۳

قواعد عربی ۳
بخشی از فایل پاورپوینت
از میان ۸ واحد قواعد عربی که دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی می خوانند ۴ واحد آن به صرف(شناخت انواع کلمه و دگرگونی های آن) اختصاص دارد که قواعد۱ و ۲ به آن می پردازد. و قواعد عربی ۳و۴ به نحو اختصاص دارد.

از آن میان قواعد عربی ۳ در۲۴ فصل به مرفوعات، منصوبات و مجرورات می پردازد.

نام درس : قواعد عربی (۳)
تعداد واحد : ۲
نام منبع:  قواعد عربی (۳)
مولف: سید علی اکبر حسینی

علم نحو:
علم نحو علمی است که از حالات اواخر کلمات هنگام ترکیب کلمه ای با کلمه ی دیگر بحث می کند. موضوع علم نحو، کلمه و کلام است.
کلمه لفظی است که وضعا دال بر معنی است و لفظ عبارت است ازچیزی که منطوق انسان است. لفظ مستعمل را کلمه گویند .
کلام لفظی است مرکب از دو یا چند کلمه که نسبتی بین آنها برقرار باشد.

معرب و مبنی:
کلمه وقتی که با کلمه ی دیگر ترکیب می شود از نظر حالت آخر آن بر ۲ قسم است :
– یک قسم از کلمه آخرش هم از لحاظ حرکت و هم ازلحاظ حرف بر یک حالت ثابت می ماند که آن را مبنی می گویند.
– یک قسم دیگر آخرش یا از لحاظ حرکت ویا از لحاظ حرف متغیر است که آن را معرب می خوانند.

اعراب و بناء
اعراب به تغییر حرف آخر و یا حرکت حرف آخر کلمه به اقتضای موقعیتی که از نظر معنی در جمله پیدا می کند گفته می شود.

مثال:
۱٫ جاءَ علیٌ
۲٫ رَایْتُ علیاً
۳٫ مَررْتُ بِعَلیٍ
«علی» در مثالهای فوق به ترتیب فاعل و مرفوع، مفعول و منصوب و مجرور به حرف جر است، چون«علی» معرب است اعراب مختلف بر آن ظاهر شده است.

بناء :
عبارت است از حالت ثبات و عدم تغییری است که حرف آخر کلمه هم از لحاظ حرکت و هم از لحاظ حروف داراست. به مثالهای زیر توجه کنید :
جاءَ هذا الرجُلُ
اِشَریْتُ هذا الکتابَ
۳٫ مَرَرْتُ بِهذا الرجُلِ

« هذا » در مثال اول فاعل و در مثال دوم مفعول و در مثال سوم مجرور به حرف جر است. امّا اعراب فاعل که رفع واعراب مفعول به که نصب و اعراب مجرور به حرف جر، جراست در هذا ظاهر نشده است.

کلمات معرب و مبنی:
بعضی از کلمات معرب و بعضی دیگر مبنی هستند .
از سه قسمت کلمه، حروف تماماً مبنی هستند و از افعال به جز دوازده صیغه از فعل مضارع بقیه مبنی هستند.
اما بیشتر اسمها معربند و اسمهای مبنی به نسبت اسمهای معرب کم اند.
لازم است اسمهای مبنی که کمتر هستند شناخته شوندتا معلوم گردد اسمهای معرب کدامند ؟

فرمت فایل : پاورپوینت
تعداد صفحات : ۲۲۵ اسلاید

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 225

فرمت فایل: پاورپوینت