پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی

پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی

تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی
بخشی از فایل مقاله و پاورپوینت
رابطه بین عمق آب و حجم هوا در ششها
فشار اتمسفر: هوا دارای وزن است و در سطح دریا فشاری معادل ۷۶۰ میلیمتر جیوه (یک اتمسفر) بر بدن اعمال می نماید.وقتی از سطح آب دریا پایین تر رویم علاوه بر فشار اتمسفر، وزن آب بالای سر ما نیز به آن افزوده می گردد.
قانون بویل: با افزایش فشار، روی حجم معینی از گاز، حجم آن گاز کاهش پیدا می کند.
قانون چارلز: با افزایش درجه حرارت یک گاز حجم آن گاز افزایش پیدا می کند.
پاسخ قلبی ـ عروقی به غوطه وری در آب
غوطه وری در آب فشار وارد بر دستگاه قلبی عروقی را کاهش می دهد.
غوطه وری بدن تا ناحیه گردن، فشار را بر قسمتهای پائین بدن اعمال کرده، برگشت خون را به قلب تسهیل می کند. در نتیجه ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطه ور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش می یابد.

فهرست مطالب
تاثیر محیط پرفشار برفعالیت بدنی
رابطه بین عمق آب و حجم هوا در ششها
پاسخ قلبی
روش های غواصی در آب
غواصی به روش حبس نفس
افزایش تهویه قبل از حبس نفس
آسیب های ناشی از پر فشاری
بیماری کاهش سریع فشار
تخدیر نیتروژن
سازگاری با پرفشاری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: پاورپوینت