مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی سوریبو و همکاران

مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی سوریبو و همکاران

مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی سوریبو و همکاران

این پرسشنامه 21 سوال داشته و هدف آن ارزیابی نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) می باشد. طیف نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت هفت گزینه ای می باشد که در جدول گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است.

یادگیری الکترونیکی

روایی و پایایی پرسشنامه

کاسر و همکاران (1992) برای ارزیابی نیازهای اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) کارکنان و مدیران، پرسشنامه رضایت مندی از نیاز های اساسی در محل کار را تدوین نمودند، ضریب آلفای به دست آمده برای کارمندان 79/0 و برای مدیران 87/0 بوده است. روایی ملاکی این مقیاس توسط سوریبو و همکاران (2009) برای خرده مقیاس های خودمختاری، شایستگی و ارتباط به ترتیب 73/0، 76/0 و 73/0 گزارش شده است. (توضیحات کامل داخل فایل)

در ایران نیز در پژوهش خوارزمی و همکاران (1392) روایی صوری آن توسط 3 نفر از متخصصان یادگیری الکترونیکی و 3 نفر از دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی تأیید گشت. اعتبار پرسشنامه از طریق هم سانی درونی و روایی سازه با هر دو روش تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل اکتشافی بررسی گردید. (توضیحات کامل داخل فایل)

هدف: ارزیابی نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاری، شایستگی، ارتباط)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.