پرسشنامه مدارس هوشمند

پرسشنامه مدارس هوشمند

پرسشنامه استاندارد مدارس هوشمند شامل روایی و پایایی امتیازبندی مولفه تفسیر و شیوه نمره گذاری

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه مدارس هوشمند 32 گویه دارد و با هدف بررسی و سنجش میزان پیشرفت و کارایی مدارس هوشمند معرفی و تدوین شده است . با توجه به کاربردی شدن مدارس هوشمند و ضرورت پرداختن به این مسئله پژوهشی در این زمینه انجام گرفته است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵ درجه ای و از خیلی زیاد تا خیلی کم است. همچنین در این پرسشنامه ۵ مولفه عنوان شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوه جعفری حاجتی(۱۳۸۵) روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تربیت معلم تهران  تایید شده است . همچنین پایایی آن با آلفای کرونباخ ذکر شده است.

روایی و پایایی : دارد (فارسی)
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص شده است)
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد(پایان نامه)
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD