پرسشنامه اثربخشی سازمانی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی پارسونز
بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی  پارسونز (AGIL

نام پرسشنامه : پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز
روایی و پایایی: دارد
نحوه تفسیر و نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD