پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان 6 سوالی

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان 6 سوالی

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتریان حاوی 6 گوپه بوده و شیوه نمره گذاری آن از نوع طیف لیکرت است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی این پرسشنامه با استفاده از روش نظر مصححان محاسبه و قابل قبول گزارش شد. برای بررسی پایایی از روش هایی مانند اعتبار آزمون مجدد، فرم‌های موازی، دو نیمه کردن آزمون و آلفای کرونباخ استفاده می‌شود. معمول‌ ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است. که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌ های پاسخ‌ دهندگان به همه سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه می‌باشد.

مشخصات پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

هدف: میزان به کار گیری مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان
روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد گویه: 6
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD