پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر اعرابی
درس : مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک
فصل اول :
ماهیت مدیریت استراتژیک
در این فصل چندین موضوع بر همه فصل های کتاب اثرات زیادی دارند

۱- رویدادهای جهانی :
بر همه تصمیمات استراتژیک اثرات واقعی دارند

۲- فن آوی اطلاعات :
بصورت یکی از ابزارهای حیاتی برای مدیریت استراتژیک درآمده است ( شبکه رایانه جهانی )

۳- محیط طبیعی :
به صورت یک موضوع بسیار مهم مدیریت استراتژیک
رویدادهای جهانی ( مرز کشورها نمی تواند محدوده تصورات ما را تعیین کنند )
پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان ادارک مدیران از عوامل زیرمی باشد
شرکت های رغیب
بازارها
قیمت ها
عرضه کنندگان مواد اولیه
توزیع کنندگان
دولت ها
بستانکاران
مشتریان که در سراسر دنیا وجود دارند .

تعریف مدیریت استراتژیک :
هنر وعلم تدوین ، اجرا وارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان راقادر می سازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد.
فرآیند مدیریت استراتژیک (Strategies management process )
-۱  تدوین استراتژی ها
-۲  اجرای استراتژی ها
-۳ ارزیابی استراتژی ها

تدوین استراتژی ها
مقصود از تدوین استراتژی این است که ماموریت شرکت تعیین شود،شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان راتهدید میکنند یا فرصتهایی رابه وجود می آورند ، شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان ، تعیین هدفهایی بلند مدت،در نظرگرفتن استراتژیهای گوناگون وانتخاب استراتژی خاص جهت ادامه فعالیت.

اجرای استراتژی ها
اجرای استراتژی ها رامرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند.منظور از اجرای استراتژی ها این است که کارکنان ومدیران بسیج شوند واستراتژی تدوین شده رابه مرحله عمل در آورند.در مدیریت استراتژی مرحله اجرای مشکل ترین مرحله بوده،وایجاب میکند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند،موفقیت مرحله اجرایی استراتژی هابدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند.

ارزیابی استراتژی ها
آخرین مرحله در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیک بوده که سه فعالیت عمده به شرح زیر صورت می گیرد:
الف- بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژیهای کنونی قرارگرفته اند.
ب- محاسبه وسنجش عملکرد ها
ج- اقدامات اصلاحی

اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژی:
ا-استراتژیست ها
افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشندوعهده دار سه مسئولیت اصلی هستند
الف –ایجاد یک بستر برای تغییر
ب –ایجاد تعهد واحساس مالکیت
ج –ایجاد توازن بین ثبات ونوآوری

۲- بیانیه های ماموریت
سندی است که یک سازمان را از سایر سازمانهای مشابه متمایز می نماید، ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول وبازاربوده در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روی همه استراتزی ها وجود دارد این است که :(((ما به چه کاری مشغول هستیم ؟))) یک رسالت بیانگر ارزش ها و اولویتهای یک سازمان است .
رسالت یا ماموریت سازمان:  نموداری است که مسیر آینده سازمان را مشخص می نماید.

 ۳- فرصتها وتهدیدات خارجی
رویدادها وروندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بوم شناسی ،محیطی،سیاسی ،قانونی ،دولتی ، فن آوری ورقابتی است که می تواند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند،به عبارت دیگر فرآیند انجام دادن تحقیق وگردآوری وهمگون ساختن اطلاعات خارجی را بررسی عوامل خارجی یا تجزیه وتحلیل صنعت می نامند.
برخی دیگر از فرصت ها وتهدیدها عبارت انداز:تصویب یک قانون ،عرضه محصولی جدید به وسیله یک شرکت رقیب ،کاهش ارزش پول ، بالارفتن نرخ بهره، مبارزه علیه مواد مخدر وغیره


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.