حسابداری و مدیریت استراتژیک

حسابداری و مدیریت استراتژیک

حسابداری و مدیریت استراتژیک
مقدمه مقاله
آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا بعضی از شرکت های بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تاسف بار تنـزل یافته اند و چرا برخی از شرکت های کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه های ممتازی در صحنه رقابت بین الملل رسیده اند؟ آیا در این مورد فکر کرده اید که چرا برخی از موسسات، نوسان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می کنند و در مقابل برخی از سازمان ها طعم تلخ شکست را چشیده و از ادامه راه باز می مانند؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این گونه سوالات را باید رد مفاهیمی به نام “استراتژی” و “مدیریت استراتژیک” جستجو کرد. در این مقاله سعی شده است نگاهی گذرا بر مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمان ها داشته باشیم.

فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
مدیریت استراتژیک
استراتژی
ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک:
مزایای مدیریت استراتژیک
فرآیند مدیریت استراتژیک
موانع و مشکلات طراحی برنامه های استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک (با معرفی مدل برایسون)
تعریف برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی استراتژیک
مزایای برنامه ریزی استراتژیک
ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی
مدل برایسون
مراحل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در مدل برایسون
برنامه عملیاتی یکساله
اصول مدیریت کیفیت:
-اصل اول: تمرکز بر مشتری
اصل دوم: رهبری در مدیریت
اصل سوم: مشارکت کارکنان
اصل چهارم: رویکرد فرآیندی
اصل پنجم: رویکرد سیستمی به مدیریت
اصل ششم: بهبود مستمر
اصل هفتم: تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها
اصل هشتم: ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین کنندگان
مدیریت از نگاه سیستمی
سازماندهی
حسابداری دولتی
نحوه ثبت حسابهای بودجه ای
حسابداری درآمدها
حسابداری تعهدات قطعی نشده و هزینه¬ ها
اصلاح بودجه مصوب
بستن حسابهای بودجه ای
مقایسه ارقام واقعی با ارقام بودجه ای
بودجه عملیاتی
استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها
استانداردهای حسابداری
مفهوم درآمد و سود
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.