پاورپوینت مدیریت توسعه و مدیریت تکنولوژی

پاورپوینت مدیریت توسعه و مدیریت تکنولوژی

مدیریت توسعه و مدیریت تکنولوژی

مدیریت توسعه و ایجاد طرحهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با هدف تسریع درتوسعه صنعتی کشور تأسیس شد و بخشی از صنایع بزرگ موجود امروز محصول فعالیت های دهه اول و دوم این سازمان است . امروز نیز با آرمان جهانی سازی صنایع ایران و مأموریت ورود به عرصه تکنولوژیهای نوین و پیشرفته رسالتی بس خطیر و سرنوشت ساز را عهده دار شده است تا به عنوان سازمانی توسعه ای وبا بهره گیری از تمامی ظرفیتها صنعت کشور را که از دنیای پیشرفته فاصله گرفته است، با آهنگی شتابان در مسیر تحولات تکنولوژیکی جهان وتوسعه قرار دهد.
ماموریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن ادامه پیگیری وظایف اساسنامه ای محوله در توسعه و نوسازی صنایع کشور، ارتقاء تواناییهای تکنولوژیک در صنعت و ایجاد صنایع با فناوریهای نو در جهت تسریع در صنعتی کردن کشور تعیین شده است.

راهبردها:

 • توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی
 • توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی
 • توسعه تکنولوژیهای پیشرفته
 • توسعه پیمانکاریهای عمومی
 • ارائه کمکهای فنی، مدیریتی، مالی، بازاریابی و پژوهشی به واحدهای صنعتی کشور
 • اشاعه فرهنگ برنامه ریزی استراتژیک در صنعت کشور
 • توسعه محصولات وافزایش توان رقابتی واحدهای صنعتی
 • توسعه صادرات صنعتی
 • مشارکت در نوسازی صنایع کشور
 • واگذاری سهام شرکتهای تابعه وتحت پوشش یاطرحهای راه اندازی شده

توسعه صنعت:

 • توسعه سرمایه گذاری
 • توسعه تکنولوژی
 • توسعه پیمانکاری عمومی

فهرست مطالب

مدیریت توسعه و ایجاد طرحهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
راهبردها:
حوزه های اصلی فعالیت توسعه تکنولوژی:
توسعه صنایع نوین
توسعه صنعت مواد جدید
توسعه صنعت میکروالکترونیک
توسعه صنعت بیوتکنولوژی
توسعه فناوری اطلاعات
مدیریت تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی در سطح بنگاه
مدیریت تکنولوژی در سطح ملی یا دولتی
چارچوب مفهومی مدیریت تکنولوژی
ضرورت مدیریت تکنولوژی
به‌ عنوان جمع‌ بندی می‌توان گفت که مهمترین دلایل توجه به مدیریت تکنولوژی در دنیای کنونی عبارتند از:
منابع و مآخذ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: پاورپوینت , WORD