مقاله تکنیک های مدیریت مصرف برق

مقاله تکنیک های مدیریت مصرف برق

این مقاله بیان روشهایی برای مدیریت هوشمند برق و بهینه سازی مصرف برق دارد

مدیریت مصرف چیست؟

مدیریت مصرف مجموعه ای از روشها و راهبردهاست که بمنظور بهینه سازی مصرف انرژی به کار گرفته می شود. بدیهی است واژگان مدیریت مصرف انرژی در مفهوم عام خود دربرگیرنده همه اشکال و انواع انرژی می باشد. با این حال به دلیل گستره کاربرد انرژی الکتریکی در زندگی بشر که ناشی از مزایای متعدد آن می باشد، قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی می باشد.

مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیتهای بهم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت . بدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت .

فهرست مطالب
مقدمه
آشنایی با نظام تعرفه بندی مصارف انرژی الکتریکی
برنامه ریزی اعمال مدیریت مصرف
مدیریت مصرف برق در بخش خانگی
مدیریت مصرف برق در بخش صنایع
مدیریت مصرف برق در بخش ساختمانهای اداری
مدیریت مصرف برق در بخش تجاری
مدیریت مصرف برق در بخش روشنایی معابر
نمونه ای از اجرای طرح کاهش دیماند در صنایع
جایگاه مدیریت مصرف در اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 75

فرمت فایل: WORD