مقاله مدیریت در شرکتهای مهندسی آب فاضلاب ایران

مقاله مدیریت در شرکتهای مهندسی آب فاضلاب ایران

نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب فاضلاب ایران
مقدمه مقاله
آب در ایران کهن :
شاید آن گونه که محققان و پژوهشگران درباره «میترا» ایزد روشنایی و پیمان جنگ و پیروزی که دارنده دشت های فراخ و نگاهبان سرزمین آریایی است مطالعه کرده اند به «اردوی سوارتا آناهیتا» که آب و برکت را نصیب دشت های پهناور و گسترده پارس نموده نپرداخته اند. اینکه حتی در اوستا نیز نزول باران به صورت پیروزی ایزد باران بردیو خشکی تصویر می شود.

در نزد ایرانیان آب به مانند آتش و خاک مقدس بوده و آلوده کردن آن گناه محسوب می شود. در اوستا مکرر آب مورد ستایش قرار گرفته است.

حقایقی درباره جهان آب :
بیش از ۵/۱ میلیارد نفر دسترسی به آب سالم و کافی ندارند. اگر اقدامات صورت نگیرد این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۳/۲ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت از کل آب روی زمین ۵/۹۷ درصد آن آب شور بوده و از ۵/۲ درصد آب خام باقی مانده ۷۰ درصد به صورت یخ در قطب هاست.
۳۰ درصد از آن به صورت رطوبت خاک بوده و یا در سفره های آب زیرزمینی موجود است. همچنین کمتر از یک درصد آب خام دنیا مستقیماً قابل استفاده بشر بوده و در دریاچه ها، رودخانه ها، مخازن و در منابع آب زیرزمینی که با قیمت مناسبی قابل استخراج می باشد موجود است. انسان قادر است حدود یک ماه بدون غذا زندگی کند در صورتی که بدون آب فقط یک هفته می تواند زنده بماند هر فردی روزانه به چهار تا پنج گالن آب برای زندگی نیاز دارد

فهرست مطالب
مقدمه :
آب در ایران کهن
حقایقی درباره جهان آب
تاریخچه لوله کشی آب در ایران
سابقه تاریخی شرکتهای آب و فاضلاب
سابقه اجرای اولین طرح فاضلاب در کشور
حفاظت از منابع آب
کنترل کیفیت آب
صرفه جویی در مصرف آب
روش های صرفه جویی در مصرف آب
روابط عمومی و اصلاح الگوی مصرف آب
امنیت منابع آب
چالشهای مدیریت آب شهری در ایران
روشهای مقابله با بحران آبی
نتیجه گیری
پیشنهاد
منابع و مأخذ

منابع و مأخذ :
– آبرسانی شهری، نگارش محمد تقی منزوی ؛
– مجموعه مقالات پنجمین همایش مدیران آب و فاضلاب شهرای سراسر کشور ؛
– نشریه شهراب وابسته به وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور ؛
– نشریه پیام نیرو و سایت وزارت نیرو

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 35

فرمت فایل: WORD