پرسشنامه مزیت رقابتی

پرسشنامه مزیت رقابتی

پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی

هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی (مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس، مزیت مرکب)

نام پرسشنامه : مزیت رقابتی
روایی و پایایی: دارد
تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۵
نوع فایل : ورد آفیس WORD
مقیاس لیکرت
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
تعداد صفحه: ۳

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD