پاورپوینت معماری روستای اورازان

پاورپوینت معماری روستای اورازان

معماری روستای اورازان
توضیحات:
پاورپوینت درس روستا جهت ارائه دانشجویان معماری، معرفی کامل معماری روستای اورازان در قالب ۶۴  اسلاید و قابل ویرایش… قیمت تمام شده این فایل بسیار بالاتر از قیمت پیشنهادی است که جهت دسترسی دانشجویان عزیز با این قیمت در سایت قرار داده شده است.
ضمناً طرح یک خانه روستایی به انضمام نقشه های اتوکدی نیز جهت کامل تر شدن ارائه در این پاورپوینت اضافه شده است.
این فایل از هر لحاظ کامل بوده و تمامی اسلایدها افکت گذاری شده اند.

فهرست مطالب:
مقدمه
۱٫ شناخت کلی ودسترسی ها
۱-۱معرفی کل به جزء
۲-۱ راههای دسترسی استان تهران
۳-۱ اطلاعات کلی طالقان
۴-۱ توپوگرافی منطقه طالقان و نقشه دسترسی آبادیها
۵-۱ عکسهای هوایی منطقه
۶-۱ نقشه هوایی منطقه بالا طالقان و نقشه دسترسی آبادیها
۷-۱ راه دسترسی به روستای اورازان
۲٫ مطالعات طبیعی و جغرافیایی و اقلیمی استان تهران
۱-۲ اقلیم استان تهران
۲-۲ ناهمواریهای استان تهرا ن
۳-۲ آب وهوای  استان تهران
۴-۲ نمودارهای بادهای غالب و دما و رطوبت
۵-۲ جغرافیای طبیعی
۶-۲ رودخانه های استان تهران
۳٫ مطالعات طبیعی و اقلیمی روستای اورازان
۱-۳موانع ومواهب طبیعی روستا
۲-۳ توپوگرافی روستا
۳-۳ منابع اب
۴-۳ ویژگی های طبیعی روستا
۴٫ مطالعات اجتماعی و مطالعات آماری مربوط به جمعیت
۱-۴ تعداد خانوار شهرستان  ساوجبلاغ
۲-۴ جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان
۳-۴ مهاجرت
۴-۴ نمودار مهاجران وارد شده به نقاط شهری وروستایی شهرستان ساوجبلاغ
۵-۴ درصد باسوادان شهرستان ساوجبلاغ
۶-۴ درصد جمعیت در حال تحصیل شهرستان تفکیک نقاط شهری و روستایی
۷-۴ بررسی واحد مسکونی شهرستان ساوجبلاغ به تفکیک نقاط شهری و روستایی
۸-۴ مطالعه اجتماعی
۹-۴ ساخت اجتماعی
۱۰-۴ مردمان روستایی
۱۱-۴ زندگی روستایی
۵٫ مطالعات اقتصادی
۱-۵ معیشت
۲-۵ نمودار توضیع نسبی جمعیت شاغل
۶٫ مطالعات تاریخی
۱-۶ وجه تسمیه
۲-۶ عوامل موثر در شکل گیری روستا
۷٫ مطالعات کالبدی روستا
۱-۷ کاربری اراضی
۷-۲ گره عملکردی واجتماعی
۳-۷ محله بندی
۴-۷ نقاط اتکا در روستا
۵-۷ ورودی
۶-۷ مدرسه روستا
۷-۷ حمام
۸-۷ امامزاده
۹-۷ قبرستان
و ……

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 64

فرمت فایل: پاورپوینت