جزوه حسابداری بانکی

جزوه حسابداری بانکی

آشنایی کامل با مفاهیم حسابداری بانکی به همراه مثالهای مفهومی بسیار
توضیحات:
این جزوه حاوی مباحث کلی حسابداری بانکی به همراه مثالهای متنوع جهت تفهیم موضوع است. برخی از فصول مورد بحث در این جزوه ۱۳۹ صفحه ای عبارتند از: مبانی و اصول حسابداری، انواع عملیات بانکی ، مدل حسابداری و تجزیه و تحلیل آثار معاملات و عملیات مالی، جمع آوری اطلاعات مالی، تراز آزمایشی و دفاتر روزنامه و کل و … می باشد.
این جزوه که در نوع خود کاملترین می باشد، بخصوص برای آمادگی در خصوص آزمونهای استخدامی بانکها و بویژه برای افرادی که می خواهند به درک درستی از مباحث حسابداری و کاربرد آن در بانکداری برسند، مفید است.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل یکم : مبانی و اصول حسابداری
تاریخچه حسابداری
اهمیت حسابداری
موضوع حسابداری
تعریف حسابداری
اصول شناخت و اندازه گیری عناصر حسابداری
اصل بهای تمام شده
اصل تحقق درآمد
اصل تطبیق هزینه ها با درآمدها
اصل افشاء
قلمرو حسابداری
حسابداری مالی
حسابداری مدیریت
حسابداری بهای تمام شده
حسابداری دولتی
حسابداری داخلی
حسابرسی
سوالات
پرسش های چند گزینه ای
فصل دوم : انواع عملیات بانکی ، مدل حسابداری و تجزیه و تحلیل آثار معاملات و عملیات مالی
مدل حسابداری
دارایی
حساب وجه نقد
وجوه در راه
حساب تمبر مالیاتی
حساب سپرده قانونی
حساب تسهیلات اعطایی قرض الحسنه
حساب تسهیلات اعطایی مضاربه
حساب تسهیلات اعطایی جعاله
حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی
حساب موجودی انبار
حساب اموال منقول
عملیات انتقال
سند حسابداری بین واحد ها
اسناد بین واحد وارده
اسناد بین واحد وارده- بدهکار
اسناد بین واحد وارده – بستانکار
اسناد بین واحد صادره
نمونه اسناد حسابداری
تجزیه و تحلیل آثار معاملات و عملیات مالی
معادله حسابداری و ترازنامه
سوالات
پرسش های چند گزینه ای
تمرین
فصل سوم : جمع آوری اطلاعات مالی
T حساب
ثبت معاملات در حساب ها
مانده گیری حساب ها
تراز آزمایشی
ثبت های حسابداری
ثبت ساده
ثبت مرکب
سوالات
پرسش های چند گزینه ای
تمرین
مسائل
فصل چهارم : شیفریه ، تراز آزمایشی و دفاتر روزنامه و کل
شیفریه
مراحل تهیه شیفریه
تراز آزمایشی دو ستونی
تراز آزمایشی چهار ستونی
ثبت عملیات و استخراج شیفریه و تراز آزمایشی
ضرورت استفاده از دفاتر قانونی
اصلاح حساب های دفتر کل
بخش دوم : مراحل حسابداری بانکی در پایان دوره مالی
تهیه تابلوی سود و زیان ( صورت سود و زیان )
بستن حساب موقت
تهیه تراز آزمایشی اختتامی
بستن حساب های دائمی
انتقال مانده حساب های دائمی به دفاتر سال جدید
سوالات

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 139

فرمت فایل: PDF