مقاله امام حسن عسکری

مقاله امام حسن عسکری

مقاله کامل در مورد امام حسن عسکری

مقاله امام حسن عسکری علیه السلام: «من به حال اهل خراسان غبطه می خورم که دانشمندی بسان فضل بن شاذان در میان آنهاست. و به او دسترسی داشته و از محضرش بهره می برند.» «خدا فضل را رحمت کند.»

نیشابور در عصر فضل بن شاذان
فضل بن شاذان در سال ۲۶۰ وفات نموده، و چنانکه بعد از این خواهیم گفت. وفات وی به نقل مورخان در سن پیری رخ داده است. پس او حداقل هفتاد سال باید عمر نموده باشد که از سال ۱۹۰-۲۶۰ق. را شامل می شود.

بنابراین، ایام زندگانی فضل مصادف بود با خلافت مأمون عباسی (۱۹۸-۲۱۸) . و فرمانروایی طاهریان بر خراسان (۲۰۵-۲۵۹ق.) و اوایل حکومت صفاریان (۲۵۴-۲۹۰ق.). همچنین ایام عمر وی با روزگار پنج امام بزرگوار شیعه بدین ترتیب مصادف بوده است.
حضرت امام رضا علیه السلام (۱۴۸-۲۰۳ق.).
حضرت امام جواد علیه السلام (۱۹۵-۲۲۰ق.).
حضرت امام هادی علیه السلام (۲۱۲-۲۵۴ق.).
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام (۲۳۲-۲۶۰ق.).
حضرت صاحب الزمان (ع) (متولد ۲۵۵ ق.).

فضل خدمت این بزرگواران را درک نموده و از همه آنها روایت نقل می کند. آنچنانکه بعد از این به تفصیل در این رابطه گفتگو خواهد شد.

زندگی نامه امام حسن عسکری

سابقه درخشان

نسب فضل بن شاذان به قبیله «ازد» می رسد. نجاشی به این مطلب تصریح نموده و در کتاب خود در ذکر فضل بن شاذان چنین می نویسد.
«الفضل بن شاذان بن الخلیل ابومحمد الازدی النیشابوری…»

همچنین علامه حلی در کتاب «الخلاصه» می فرماید:
«الفضل بن شاذان (بالشین المعجمه و الدال المعجمه و النون) ابن الخلیل (بالخاء المعجمه) ابومحمد الازدی النیسابوری».
چنانچه ملاحظه می شود هر دو بزرگوار فضل را ازدی نسب معرفی نموده اند. و از اینجا روشن می شود که خاندان وی از قبیله ازد بوده و به نیشابور هجرت نموده اند.

کانون علم و ایمان

فضل در خاندانی دیندار و پیرو اهلبیت علیهم السلام تولد یافت. و این امر موجب گشت که وی از همان دوران کودکی با معارف دین آشنا گردد. پدر وی که یکی از حدیث شناسان عصر ائمه علیهم السلام بود برای کسب حدیث از محضر امامان شیعه علیهم السلام . مسافرتهایی به عراق نمود و در سفرها فرزند خود فضل را به همراه داشت. علاوه بر آن برادران فضل نیز از راویان اخبار و مردان دینی عصر خود بودند. که یاد و نام آنها جسته و گریخته در کتابهای رجال ذکر شده است. در این دفتر، افرادی را که از خاندان فضل بن شاذان برخاسته و به جهان اسلام خدمت نموده اند به طور مختصر معرفی می نماییم.

امام حسن عسکری امام چندم است

  1. شاذان فرزند خلیل نیشابوری: شاذان پدر فضل از اصحاب و راویان امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام می باشد. همچنین از شاگردان یونس ابن عبدالرحمن راوی معروف امام موسی بن جعفر علیه السلام است.
  2. ابوجعفر محمد بن احمد بن نعیم بن شاذان بن خلیل نیشابوری: او نوه برادر فضل بن شاذان می باشد. از او به نامهای «ابی عبدالله شاذانی»، «شاذانی»، «محمد بن نعیم بن شاذان»، «محمد بن شاذان بن نعیم»، نیز یاد شده است.
  3. ابوعبدالله محمد بن شاذان: او نیز یکی از برادران فضل می باشد و از فضل بن شاذان روایت نقل می کند. و نوه برادری وی ابوجعفر محمد بن احمد بن نعیم بن شاذان نیشابوری از او روایت نقل می کند.
  4. محمد بن فضل بن شاذان نیشابوری: او بزرگترین فرزند فضل می باشد و به همین جهت کنیه فضل بن شاذان «ابومحمد» بوده است.
  5. ابوجعفر محمد بن نعیم بن شاذان ملقب به حاکم: او از عموی خود ابی عبدالله محمد بن شاذان روایت نقل می کند. و شیخ صدوق نیز از وی روایت نقل می کند.
  6. ابونصر قنبر بن علی بن شاذان: او برادرزاده فضل بن شاذان می باشد و از طریق پدر خود از فضل روایت نقل می کند. و شیخ طوسی از طریق محمد بن علی بن حسین از وی روایت نقل می کند.

ولادت

از محل تولد فضل بن شاذان اطلاعی در دست نیست، جز اینکه با توجه به اشتهار پدرش به شاذان نیشابوری،. می توان حدس زد که احتمالاً تولد وی در نیشابور بوده است.

همچنین سال تولد وی در کتب ضبط نشده، ولی آنگونه که از کتاب کشی بر می آید. او مدتی پس از وفات هارون عباسی (۱۹۳ ق.) به همراه پدرش به بغداد آمد. پس تولد او باید قبل از این تاریخ بوده و به هنگام وفات،. حداقل شصت و هفت سال سن باید داشته باشد چنانکه بعد از این بیان خواهد شد.

نام وی فضل و نام پدرش شاذان و نام جدش خلیل است. کنیه او ابومحمد و لقبش علم الدین و به ابن شاذان مشهور است.
اشتهار او به ابن شاذان و همچنین بودن نامش فضل و نام پدرش شاذان موجب گردید. که با دانشمندان عصر خود که بدین لقب مشهور و با وی هم نام بودند اشتباه گردد. لذا برای رفع هرگونه خطا و اشتباه ناچاریم دانشمندان معاصر و متأخر وی را که به نام فضل بن شاذان . یا با لقب ابن شاذان مشهور بوده اند ذکر نموده و توضیحات کوتاهی پیرامون هر یک ارائه نماییم.

محل تولد امام حسن عسکری

فضل از نگاه امام (ع)

فضل بن شاذان در عصر چهار نفر از ائمه علیهم السلام (امام رضا و امام جواد و امام هادی . و امام حسن عسکری علیهم السلام) زندگی می کرد. و در آن عصر رهبر شیعیان در نیشابور به شمار می آمد. چنانچه این امر از تعبیرات علما و گفته خود فضل که قبلاً نقل شد،. در آن بیان کرده که بعد از هشام بن حکم و سکاک من در برابر مخالفین از شیعه دفاع می کنم، کاملاً هویدا است. این امر باعث شده که ائمه علیهم السلام در مورد وی اظهار نظر نمایند. که از آن بیانات مقام و موقعیت فضل به خوبی مشخص می گردد. اغلب این روایات را دانشمندان راوی شناس و بزرگوار شیعه در کتابهای رجالی خود آورده اند. و ما همه را در اینجا درج نموده و پیرامون هر یک توضیحاتی را تقدیم می داریم:

۱- کشی در رجال خود از حامد بن محمد علجردی بوشنجی نقل می کند. که فضل بن شاذان مردی را که «فورا» لقب داشت و از مردمان بوزجان از حوالی نیشابور) بود. به عراق خدمت امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان نماینده ارسال داشت. «فورا» می گوید: من بر امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم. وقتی خواستم از خدمتش خارج شوم کتابی را که از تألیفات فضل بن شاذان بود. و در پارچه ای پیچیده بودم از دستم افتاد پس حضرت کتاب را برداشت و بر آن نظر کرد. پس از آن بر مؤلف آن فضل، رحمت فرستاد و فرمود.

«اغبط اهل خراسان بمکان الفضل بن شاذان و کونه بین اظهرهم».

حضرت امام هادی علیه السلام

آن حضرت در سال ۲۱۲ متولد شد و سال ۲۲۰ به امامت رسید تا در سال ۲۵۴ در سن ۴۲ سالگی به شهادت نایل آمد.
همه علمای رجال بر این نکته توافق دارند که فضل از یاران امام هادی علیه السلام بوده و از او نقل حدیث کرده است.

حضرت امام حسن عسکری (ع)

آن حضرت در سال ۲۳۲ ق. تولد یافت در سال ۲۵۴ به امامت رسید و هشتم ربیع الاول ۲۶۰ق. شهید گردید. سال وفات آن حضرت چند ماه بعد از فوت فضل صورت گرفته است. علمای علم رجال در اینکه فضل از یاران آن حضرت بوده اتفاق دارند. اما با توجه به شرایط خاص حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که همیشه تحت نظر بوده . و با توجه به پیری فضل بن شاذان و بعد مسافت بین نیشابور و عراق فضل بن شاذان موفق نشده.  مستقیماً از محضر آن حضرت کسب فیض کند و احادیث آن حضرت را با واسطه نقل می کند.

فضل در کتب حدیث و رجال

فرزانگی در علم و پرهیز از امور دنیوی و اهتمام به مسائل دینی فضل بن شاذان را به مرتبه ای رسانده. که همواره روایات وی و کتاب هایش مورد توجه علمای شیعه باشد و علما در کتابهای خود از فضل یاد کنند. در کتب حدیثی بیش از هفتصد روایت از طریق او نقل شده است. و نیز نام وی در تمامی کتب رجال شیعه بدون استثناء ذکر شده است. ما برخی از اظهار نظرهای علمای شیعه در مورد فضل بن شاذان را با ترجمه نقل می کنیم.

کشی: او در کتاب رجال خود که اولین کتاب رجال باقی مانده از شیعه می باشد،. سه صفحه را به ذکر روایات وارده در مورد فضل بن شاذان اختصاص داده . و در پایان، چند روایت را که در انتقاد از وی رسیده و پاسخ گفته است.

ابوالعباس نجاشی در رجال خود در شرح حال فضل بن شاذان گوید:
«فضل بن شاذان بن الخلیل ابومحمد الازدی النیسابوری ثقه، اُجّل اصحابنا الفقهاء و المتکلمین . و له جلاله فی هذه الطائفه و هو فی قدره أشهر من أن نصفه.».
فضل بن شاذان دانشمندی است موثق و یکی از فقها و متکلمین بزرگ ما است. و برای او ارزش و مقام خاصی در میان شیعه می باشد. او مشهور تر از آن است که بخواهیم او را تعریف نمائیم.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: WORD