مقاله انگلیسی پرخاشگری با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی پرخاشگری با ترجمه فارسی

مقاله پرخاشگری

مقاله انگلیسی پرخاشگری با ترجمه فارسی
پرخاشگری، در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد میشود.

طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری
گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید 1 و لورنز 2 معتقدند که پرخاشگری یک رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد. این دو معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است. که به تدریج در شخص متراکم و فشرده میشود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا میکند.

به نظر لورنز اگر چنین انرژی به شکل مطلوب و صحیح مثلاً در طرق ورزشها و بازیها تخلیه شود جنبه سازندگی خواهد داشت. در غیر اینصورت به گونهای تخلیه میشود که مخرب خواهد بود. و ممکن است اعمالی از قبیل قتل، ضرب و شتم، تخریب و نظایر آن را در برداشته باشد. از نظر فروید پرخاشگری در انسان نماینده غریزه مرگ است. که در مقابل غریزه زندگی در فعالیت است، یعنی همچنان که غریزه زندگی مارا در جهت ارضای نیازها و حفظ هدایت میکند.

غریزه مرگ به صورت پرخاشگری میکوشد به نابود کردن و تخریب کردن بپردازد این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود میکند. و از بین میبرد و اگر نتواند دیگران را هدف پرخاشگری و تخریب خود قرار دهد. به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاری و خودکشی جلوه گر میشود، بنابراین از نظر وی پرخاشگری حالتی مخرب و منفی دارد.

علل و عوامل پرخاشگری

علل و عوامل پرخاشگری

فهرست مطالب مقاله انگلیسی پرخاشگری با ترجمه فارسی
پرخاشگری
طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری
طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری
فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه
علل و عوامل پرخاشگری
عوامل خانوادگی پرخاشگری
عوامل محیطی (فرهنگی – اجتماعی)
زیانهای پرخاشگری
تکنیکهایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده
خودکشی
همه گیرشناسی
جنسیت
ناامیدی
افسردگی و اضطراب
روشهای خودکشی
انواع خودکشی
عوامل خطر
اجتماعی
به عنوان شکلی از سرپیچی یا اعتراض
خودکشی به عنوان یک راه فرار
دیگر دلایل
بیماری های ذهنی
زیستی
سوء مصرف مواد
سیگار
جنبه های اجتماعی
فلسفه ی خودکشی
خودکشی در سایر جانوران
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: PDF