مقاله اهمیت و نقش کلیدها در شبکه

مقاله اهمیت و نقش کلیدها در شبکه

اهمیت و نقش کلیدهای برق فشار قوی در شبکه

مقاله کامل در مورد اهمیت و نقش کلیدها در شبکه
فصل اول
کلیدهای قدرت
در یک پست فشارقوی کلید قدرت تقریباً یکی از اساسی ترین اجزاء آن می باشد. کلیدهای قدرت نقش اصلی در قطع و وصل نمودن و دارد و خارج کردن نیروگاهها . و مصرف کننده‌ها و خطوط انتقال در شبکه را بعهده دارند. بطور کلی مانور در شبکه جهت تغییر در سیستم توزیع و انتقال انرژی توسط کلیدهای قدرت صورت می پذیرد.

در زمان ایجاد عیب یا خطایی بر روی شبکه کلیدها قسمت عیب دیده را بسرعت از مدار خارج نموده. و بدین وسیله از آسیب رسیدن به نیروگاه ها . و وسایل تجهیزات پست که ایجاد آنها هزینه های هنگفتی را بوجود آورده جلوگیری می گردد.

بطور کلی عملکرد صحیح و بموقع کلیدها بسیار اهمیت دارد. کلیدها دستور قطع و یا وصل را از طریق سیستم های کنترل و یا سیستم های حفاظت (رله حفاظتی) دریافت می نمایند. سیستم های کنترل بیشتر جهت انجام مائور در شبکه بکار برده می شوند. و حال اینکه سیستم های حفاظتی در موقع بروز عیب یا خطاء و بصورت اتوماتیک فرمان قطع را به کلیدها می دهند.

در موقع قطع و وصل جریان بوسیله کلید جرقه تولید می شود. در موقع وصل، شروع جرقه زمانی است. که فاصله کافی بین دو کنتاکت کلید، جهت تحمل ولتاژ نباشد. و در موقعی که کلید بسته شود و جرقه خاموش گردد. که البته بسته شدن کلیدها ممکن است باعث ایجاد اضافه ولتاژهایی را بنماید. که منجر به خسارت دیدن کلید و یا تجهیزات دیگر شود.

تحقیق درباره برق فشار قوی

تحقیق درباره برق فشار قوی

بطور کلی بعلت وجود شرایط مناسبتر در موقع وصل، قدرت وصل یک کلید در حدود 5/2 برابر قدرت قطع آن می باشد. مطالعه در مورد شرایط شبکه در موقع قطع کلیدها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده . که بایستی در طراحی کلیدها مورد توجه قرار گیرد. وضعیت قطع جریان برای مدارهای اندکتیو یا خازنی و یا اهمی با یکدیگر متفاوت می باشد.

در زیر شرح مختصری در مورد قطع مدارهای مختلف ارائه می گردد. معمولاً جدا شدن کنتاکتهای کلید پس از دریافت فرمان قطع در لحظه ایی اتفاق می افتد. که جریان صفر نمی باشد و لذا بمحض جدا شدن کنتاکترا جرقه در دو سر کنتاکتها بوجود می آید. در موقعیکه جریان به مقدار صفر می رسد جرقه می تواند خاموش شود. لیکن اگر فاصله بین دو کنتاکت به مقدار کافی جهت تحمل ولتاژ دو سر آن نرسیده باشد مجدداً جرقه تولید خواهد شد.

و جرقه تا رسیدن جریان به مقدار صفر در نیم سیکل بعدی ادامه خواهد داشت همان گونه که مطلع می باشید. در یک مدار سلفی خالص جریان نسبت به ولتاژ بمقدار 90 درجه تأخیر فاز دارد. و موقعی که جریان بمقدار صفر می رسد. ولتاژ به حداکثر مقدار خود خواهد رسید. که این موضوع باعث می شود که احتمال برقراری مجدد جرقه در مدارهای سلفی را زیاد نماید.

بهرحال در این حالت بین دو کنتاکت بایستی فاصله بحد کافی جهت تحمل حداکثر ولتاژ دو سر کنتاکت وجود داشته باشد. که این موضوع باعث طولانی شدن زمان جرقه می شود.

مقاله اهمیت و نقش کلیدها در شبکه شامل 48 صفحه بوده که در قالب ورد word قابل ویرایش میباشد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 48

فرمت فایل: WORD