مقاله کامل در مورد تربیت بدنی

مقاله کامل در مورد تربیت بدنی

مقاله تربیت بدنی
مقدمه:
تعریف «تربیت بدنی» به گونه ای که بتوان توافق ها و تفاوت ها و در عین حال مبانی مستقل آن از ورزش وبازی را بیان نمود، نیازمند تفسیروتحلیل است. مسئاله اصلی این است که کلماتی تحت عنوان «تربیت بدنی» به هیچ وجه معرف و مبین کل ماهیت، نتایج و اثرات آن نیست. در واقع تربیت بدنی اولین مفهومی که به ذهن متبادل می کند رشد و پرورش جسمانی- بدون توجه به ویژگی های روانی است. به همین دلیل برای بیان واقعیت و ماهیت موضوع نیازمند تالیف تفسیر گونه هستیم. به عنوان مثال «وست» و «بوچر» معتقدند: تربیت بدنی فرآیندی آموزشی- تربیتی است که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیت های جسمانی است …. تربیت بدنی شامل کسب و پردازش مهارت های حرکتی ، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت، کسب دانش های علمی درباره فعالیت های جسمانی و تمرین و توسعه تصور و ذهنیت مثبت از فعالیت های جسمانی به عنوان وسیله ای برای اجرا و عملکرد انسان است.

فهرست مطالب:
مقدمه
ورزش
موضوع اصول و مبانی تربیت بدنی چیست؟
فلسفه تربیت بدنی
روانشناسی ورزشی
یادگیری حرکتی
رشد و تکامل حرکتی
تربیت بدنی تطبیقی
جامعه شناسی ورزشی
مدیریت ورزشی
حرکات اصلاحی
اهداف در تربیت بدنی
اهداف جسمانی
رشد و تکامل اندامی
کسب سلامت جسمانی
منابع اصول تربیت بدنی
اصول چیست
نحوه عملکرد اصول
تغییرپذیری اصول
تعریف اصول تربیت‌ بدنی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD