مقاله تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیزات سیستم توربین گاز

مقاله تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیزات سیستم توربین گاز

مقاله تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیزات سیستم توربین گاز
تمهیداتی در توربین گاز مدل هیوتی دیوتی MS9001 (HEAVY DUTY) جنرال الکتریک به عمل آمده تا اجرای چندین روش بازرسی ویژه را در صورت نیاز، تسهیل کند این روش های خاص، امکان بازرسی و اندازه گیری تعدادی از اجزاء داخلی و حساس توربین را بدون نیاز به برداشتن پوسته های خارجی توربین گاز ، فراهم می کند. سه نوع از این روش ها عبارتند از : بازرسی بورسکوپ، اندازه گیری های کلیرنس نازل و تست «ادی کارنت». به جز روش های فوق، روش های بازرسی ویژه غیرمعمول تری ممکن است گاهگاه در مورد توربین گاز اجرا شود، اما در اینجا فقط سه روش فوق شرح داده شده اند.

سیستم تجهیزات توربین گاز
در حین کارکرد توربین گاز ، کلیرنس های بین اجزاء ثابت و چرخان در داخل توربین گاز تا حد معینی می تواند تغییر کند. مقادیر و میزان تغییرات کلیرنس بستگی به متغیرهای متعددی شامل درجات حرارت کاری، مقادیر تفاضل فشار در تغییر بار و زمان کاری دارد. اندازه گیری مقادیر مطلق کلیرنس ها میزان تغییر را بدست داده و کلیرنس های ۲F1 و ۳F1 طبق فرم ISE/GT-FF-9019 بین نازل مرحله دوم توربین و ویل مرحله دوم توربین، و بین نازل مرحله سوم و ویل مرحله سوم توربین را می توان بدون برداشتن پوسته توربین گاز به انجام رساند. سوراخی با قطر یک اینچ در داخل پوسته و شرودهای توربین در موقعیت مکانی بین طرف عقبی (AFTER SIDE) نازل مرحله دوم و طرف جلوئی (FORWARD SIDE) ویل مرحله دوم توربین، و در موقعیت مکانی بین طرف عقبی نازل مرحله سوم و طرف جلوئی ویل مرحله سوم توربین، تعبیه شده است. کلیرنس های ۲F1 و ۳F1 مربوط به این مکان ها را می توان با استفاده از یک تیپرگج (TAPER GAVGE) همراه با یک بورسکوپ، اندازه گیری کرد.

فهرست مطالب
مقاله تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیزات سیستم توربین گاز
توری ورودی (INLET SCREEN)
سپراتورهای اینرسی
پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS)
درب بای پاس (BY PASS – DOOR)
کوپه وردی کانال ورودی و صداگیرها (SILENCERS)
جداکننده های رطوبت
خنک کننده های تبخیری (EVAPORATIVE- COOLERS)
کارکرد پمپ در وضعیت شان دان واحد
MS 9001
فشارها (PAIG)
مقادیر اولیه در محاسبه کارائی
چک های کرنکنیگ (تنظیمات نهائی)
اندازه گیری های کلیرنس نازل (در صورت نیاز)
تجهیزات مورد نیاز توربین گاز
برنامه ریزی بازرسی با بورسکوپ
روش بازرسی
دمونتاژ (DISASSEMBLY)
مونتاژ مجدد
چک فلوی هوای نازل سوخت
بازرسی لاینرهای احتراق
حدهای بازرسی در لاینرهای از نوع (SLOT-COOLED)
درپوش کرکره ای احتراق (LOUVERD COMBUSRION CAP)
حدهای بازرسی ترانزیشین پیس MS-9001
حدهای بازرسی جرقه زن
چکهای راه اندازی (START UP)

عواملی که بر مقدار و حجم تعمیرات اثر می گذارند
سوخت Fuel
میزان تکرار استارت (راه اندازی) Starting frequency
محیط Environment
انواع بازرسی
بازرسی احتراق (Combuston inspection)
بازرسی مسیر گاز داغ
بازرسی اساسی (Major Inspection)
فواصل بازرسی (Inspection Intervals)
تعمیر و نگهداری سیستم ها
سیستم روغنکاری
پمپ های روغن روغنکاری
تانک روغن روغنکاری
خواص روغن روغنکاری
مبدل های حرارتی
مجموعه های رادیاتور و هدر (HEADER)
هیترهای غوطه ور در روغن روغنکاری
کوپلینگهای (DRESSER)
سیستمهای آب خنک کننده
چکهای فلو (میزان جریان)
فلو نسبت به افت فشار FLOW VERSUS PRESSURE DROP
تانک آب
پمپ آب خنک کننده که با گیربکس بکار می افتد Gear- driven
سیستم فورواردینگ سوخت مایع
سیستم گازوئیل
استاپ والوگازوئیل
پمپ اصلی سوخت
سلکتور والو (والو انتخاب کننده (selector-valve) نوزل سوخت
والوهای درین استارت ناموفق (False start)
سیستم سوخت گاز (در صورت مصداق)
والو Stop ratio و کنترل والو سوخت
سیستم روغن کنترلی فشار قوی – تغذیه هیدرولیک
پمپ کمکی تغذیه هیدرولیک
مانیفولدهای تغذیه هیدرولیک
والوهای هواگیری (Air bleed valves)
آکومولاتور (انباره)
سیستم هوای خنک کننده و سیل کننده
سیستم لوله کشی
سیستم هوای اتمایزینگ
کمپرسورهای اتمایزینگ (در On-base یا off-base)
پیش خنک کن هوای اتمایزینگ
جدا کننده های هوا (Air separators)
سیستم استارتینگ (راه انداز)
گیربکس اکسسوری (Accessory- gear- train)
سیستم حفاظتی اوراسپید (مکانیکی)
مجموعه تریپ اوراسپید
مجموعه بولت اوراسپید
فاقد منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 151

فرمت فایل: WORD