مقاله توسعه شهرها

مقاله توسعه شهرها

مقاله درباره راهکارهای توسعه شهرها

مقدمه مقاله توسعه شهرها
وجود برنامه توسعه شهرها از ابتدای قرن اخیر یک ضرور غیر قابل انکار مطرح گردیده. و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های جامع شهری عینیت یافت. ولی طی این سال ها اجرای اینگونه طرح ها در اکثر موارد پیش بینی شده به علل گوناگون محقق نشد. که بررسی این علل خارج از بحث می باشد. ولی یکی از علل عدم موفقیت اجرای طرح های جامع و تفصیلی را می توان در جدا بودن فرآیند تهیه و تصویب طرح ها از روند اجرای این طرح ها دانست.

به همین علت هیچ گاه شهرداری ها خود را موظف به تجهیز و سازماندهی برای تهیه برنامه های توسعه شهرها نمی دانستند. و اگر هم به ندرت شاهد وجود تشکیلاتی برای تهیه اینگونه طرح های توسعه در شهرداری ها هستیم،. نباید آن را به منزله ورود شهرداری ها به عرصه تهیه برنامه های توسعه شهری دانست.

توسعه شهری چگونه اتفاق می افتد

یکی از موارد معدودی که نوید ورود شهرداری ها به عرصه تهیه برنامه های توسعه شهری را می دهد تشکیل معاونت طرح و برنامه در منطقه ۶ است. که برای اولین بار با تهیه برنامه پنج ساله اجرایی- عمرانی شهرداری منطقه ۶ به صورت جدید به سمت تهیه برنامه توسعه برای منطقه ۶ حرکت کرده است. ولی تهیه این برنامه نیز خود با مشکلات متعددی روبرو است که مهمترین آنها به شرح زیر است.

  1. نبود طرح و برنامه بهنگام برای کل شهر تهران.
  2. قدیمی بودن طرح های قبلی شهر تهران مثل طرح جامع و طرح ساماندهی.
  3. مدیریت غیر متمرکز شهری
  4. عدم انسجام کافی در سازمان های مختلف شهرداری
  5. رشد بدون برنامه در شهر تهران بخصوص طی دو دهه ی اخیر.
  6. خلاءهای اطلاعاتی بسیار زیاد
  7. منابع مالی ناپایدار در شهرداری تهران.

توسعه شهری چیست

توسعه شهری چیست

مجموعه مشکلات بالا سبب می گردد که نتوان برای شهر تهران برنامه پنج ساله ای را بصورت بسیار قاطع و مطمئن و منسجم ارایه داد. و این موضوع به نحو بسیار شدیدتری برای مناطق شهری صدق می کند. بخصوص آنکه با توجه نبود طرح های بالادست، نمی توان به نقش مناطق شهری در کل پهنه شهر تهران دست پیدا کرد. ولی از سوی دیگر نیز نمی توان توسعه شهر و مناطق آنرا به دست روزمرگی سپرده و چاره ای جز برنامه ریزی با ملحوظ قرار دادن موانع و مشکلات نمی باشد.

اهمیت تاریخ معماری و شهرسازی

معمولاً در تاریخ هنر هر دوره ای مدرجاً بر پایه ی تلفیقی از عناصر شکلی و عملکردی دوه های گذشته استوار می شود. لذا نادیده گرفتن تاریخ تحلیل معماری و شهرسازی به طراحی سبک سرانه برای زمان حال می انجامد. و چنین حالی برای ساختن آینده نیز حرفی نخواهد داشت. بار دیگر لازم است به این ظر تبیین دقت کنیم که زندگی جریان هماهنگ و پیوسته ی تجربه هاست و هر تجربه ی نوی بر اساس تجارب قبلی است که شکل می گیرد.

طراحی معماری و شهرسازی پایدار

روی گرد آن از مفاهیم، معانی و اصول شکل دهنده ی فضاهای معماری و شهری گذشته است. چگونه می توان فرهنگ بشری را در طول تمام قرون و اعسار نادیده گرفت. آینده ی مستحکم بر تکمیل و تصحیح گذشته استوار می گردد. اشتباه مدرنیسم گسستن از تاریخ و نادیده گرفتن سنت بود. در بررسی مسئله ی مدرنیسم در معماری و شهرسازی باید به تأثیر آن در مجموع توجه کرد. نه طراحی چند ساختمان منفرد توسط هنرمندانی سنت شکن، بدعت گذار و نوآور که در هر دوره ی تاریخی یافت می شوند. در ایران تأثیر مدرنیسم در مدارس معمارس و شهرسازی بحثی است بنیادی. مدرنیسم که در دهه های اول تأسیس رشته های معماری و شهرسازی فراگیر بود،. برهنه عمل کرد و نظر شهروند ایرانی را نسبت به گذشته آلوده نمود.

معماری آرام و نجیب ایرانی در برابر حملات گستاخانه مدرنیسم تاب نیاورد و متلاشی شد. اگر در غرب به تدریج زیر خشم نقادان آگاه معماری و شهرسازی از دوره ی پس از مدرنیسم به در کرد! در ایران از همان آغاز بدون مقاومت پذیرفته شد. هر روز هزاران مسجد و مدرسه و خانه در شهرهای ایران بر پا می شود بدون اینکه کوچکترین ارتباط با فرهنگ معماری ایران داشته باشد. و…

تخریبگرایی، یک پدیده اجتماعی

توسعه پایدار شهری و منطقه ای

فهرست مطالب
مقاله توسعه شهرها
مقدمه 1
تفکرات و جهت گیری های مبتنی بر معماری در طراحی شهری: 7
اهمیت تاریخ معماری و شهرسازی: 9
تخریبگرایی، یک پدیده اجتماعی 12
تخریب گرایی، عامل تأثیرگذار بر طراحی 13
نقش طراح 14
کلیات 16
1.تعیین قلمرو حرفه ای و فهرست مبلمان شهری 16
هویت بخشی در طراحی منظر خیابانی (منظر شهری) 21
ملاحظات طراحی 22
تجهیزات خیابانی هماهنگ 23
انتخاب نمونه و محل استقرار مبلمان در شهر 28
رنگ در محیط 31
سابقه تاریخی 35
سنگ فرش (کف پوش) 37

مفهوم طراحی 37
مفهوم سنگ فرش 37
بافت سنگ فرش 38
نیمکت و صندلی خیابانی 39
زباله دان 48
گلدانهای خیابانی 52
ویژگی گلدان ها 54
شکل گلدان ها 54
کیوسک 58
روشنایی 60
انتخاب و مکان یابی 63
نصب روی دیوار 65
جو روشنایی 65
تقسیم بندی منابع روشنایی 66
پیکره و ظاهر 66
تیرک خیابانی (به عنوان مانع، خطرنما، المان نوری و مهار) 67
آبخوری 70
آب نماها 71
جریان آب 71

باد 72
مکان و طرح آب نماها 72
اجزای اصلی فواره و آب نماها 73
ایمنی 74
شیرهای آتش نشانی 74
علایم 74
بهینه سازی 74
موقعیت استقرار علایم 75
کارکرد علایم 76
طرح گرافیکی علایم 77
آرم ها و نشانه ها 78
پلاکاردها و پرچم ها 78
اتصالات 79
تابلوها 79
حریم ضوابط نصب انواع تابلو 81
اهداف کلی ضوابط تابلو 82
گونه شناسی تابلوها 84

فضاهای شهری برای معلولان 87
مقدمه 87
اندازه ها و شعاع دسترسی معلول روی صندلی چرخدار 90
فضاهای گردش صندلی چرخدار 92
کوچه 93
پیاده رو 95
ضوابط و معیارها 96
کمبودن عرض پل 99
شیب زیاد پل 99
محل عبور پیاده 100
ضوابط و معیارها 101
توقفگاه 104
ضوابط و معیارها 105

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 110

فرمت فایل: WORD