تحقیق خودکشی

تحقیق خودکشی

خودکشی
مقدمه تحقیق
به نظر می رسد که خودکشی خصوصی‌ترین اقدامی می باشد که ممکن است از جانب ‏یک شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعی در سبب سازی آن نقش با اهمیتی ‏دارند و این اقدام ناشی از یک برخورد اجتماعی عمیق است. و گرچه در ظاهر هدف ‏خودکشی منحصراً نابودی شخص است لیکن همچنین عمل تجاوزکارانه ایست علیه ‏افراد دیگر.‏
مطالعه خودکشی نشان می دهد که عمل انسان هراندازه هم که شخصی باشد تأثیر ‏متقابلی روی افراد دیگر هم می گذارد و این مؤید این مطلب می باشد که هر فرد را ‏جدا از قالب اجتماعی اش و به تنهایی نمی توان درک کرد.‏
مسأله خودکشی امروزه جنبه پژوهشهای علمی پیدا کرده است.‏
در بررسی های مسأله خودکشی به این نتیجه رسیده اند که تنها انسان می‌باشد که می ‏تواند مرگ را خود اداره کند و خود را بکشد و این حقیقت دارد که برخی از حیوانات ‏تحت شرایط معین رفتارشان طوری است که منجر به مرگ آنها می شود اما شاهدی ‏در دست نیست که این رفتار حیوانات با آرزوی مرگ باشد و عمل خود نابودی که ‏با اندیشه مردن همراه نباشد خودکشی نیست. (پس انسان است که می تواند دست به ‏خودکشی بزند)‏
خودکشی در همه جا دیده می شود و دوره ای از تاریخ یافت نمی شود که در آن ‏خودکشی ذکر نشده است افراد کمی پیدا می شوند که هرگز افکار خودکشی به ‏ذهنشان خطور نکرده باشد.‏
تعریف روشن اصطلاحات در این زمینه مسأله اساسی است که خودکشی نه تنها به ‏معنی «عمل علیه حیات شخصی» بلکه به معنی شخصی که به دست خود می میرد و ‏یا شخصی که تمایل در خودکشی دارد نیز تعریف می شود معهذا کلمه خودکشی در ‏مورد آسیب رساندن به خود به نحو کشنده نیز بررسی می‌شود. مسأله قصد خودکشی ‏بیشتر در این دوران مورد توجه قرار گرفته است و سابقاً رسم بر این بوده که این ‏موارد را فقط به عنوان یک خودکشی سرهم‌بندی شده و بدون توجه به خصوص به ‏جز از نظر یک اختلال روانی درمان می کردند درحالی که خودکشی حتماً بررسی به ‏خصوصی را نیازمند است، زیرا این عمل نماینده مشکلات با اهمیت بسیاری است.‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: WORD