مقاله درباره روانشناسی مشاوره و راهنمایی

مقاله درباره روانشناسی مشاوره و راهنمایی

روانشناسی مشاوره و راهنمایی

چکیده مقاله روانشناسی مشاوره و راهنمایی
مؤسسه ای که علاقه مند به دگرگونی است، لاجرم دست نیاز به سوی مراکزی دراز خواهد کرد که او را در این راه یاری دهند و به این ترتیب مشاوره مدیریت ضرورت و حقانیت می یابد. همچنین مدیران ارشد برای حفظ بالندگی سازمان ضروری است که جلساتی را برای دادن مشاوره به مدیران جزء برنامه ریزی کنند. اجرای مشاوره ها به منظور آگاه کردن مدیران از وظایف خویش، بیان روش های برخورد با استانداردهای مورد نیاز و بیان عملکردهای واقعی است.

داشتن دانش و معلومات در مورد فنون و مهارتها و تکنیک های مشاوره ای، همچنین قابلیت ها و توانائی به کارگیری آنها برای مدیران، به منظور انجام دادن وظایفشان ضرورت دارد.

تکنیک های مشاوره ای

روشهای استفاده شده در مشاوره شامل روشهای دستوری ، روش غیر دستوری و درحد وسط روش ترکیبی هستند. در یک تقسیم بندی کلی مشاوره ها را می‌توان به دو دسته مشاوره شخصی و مشاوره‌ های شغلی تقسیم بندی کرد. در این مقاله به بررسی و تشریح انواع خدمات مشاوره ای که در یک سازمان و موسسه انجام می شوند خواهیم پرداخت.

مشاوره‌ های شغلی

اهداف مشاوره و راهنمایی کارکنان

هدف کلی مشاوره، یاری دادن به مدیران و کارکنان است تا قادر باشند در فضای اعتماد به نفس، تفاهم و توانائی برای کار اثر بخش، رشد و پرورش یابند. انجام اقدامات مشاوره‌ای به کارکنان یاری می‌دهد تا از عهده حل دشواری ها و مشکلات خود برآیند و در نهایت به بهتر شدن کارکرد سازمانی می‌انجامد. اجرای مشاوره‌ها به منظور آگاه کردن مدیران از وظایف خویش، بیان روش های برخورد با استانداردهای مورد نیاز و بیان عملکردهای واقعی هستند.

مشاوره و مدیریت

مشاوره و راهنمائی جزء ذات مدیریت در هر زمان و در هر مکانی است، به گونه‌ای که مشاوره صحیح وموثر یک مدیر، می‌تواند بسیاری از سوء تفاهم ها را حل کند، همچنین باعث افزایش و بهبود انگیزه‌ های شخصی و گسترش و پیشرفت کارهای گروهی شود. مشاوره فرصتی را برای مدیران ایجاد می‌کند تا با کارکنان خویش صحبت کرده و بیشتر از نگرانی ها و مشکلاتی که آنها در سازمان با آن روبه رو هستند آگاهی یابند.

کارکنان و مدیران جزء در سازمان ها و ادارات هر روز با مشکلات مختلفی دست به گریبان خواهند بود که راهنمائی و مشاوره موثر و به موقع می تواند در حل مشکلات به آنها کمک کرده تا بتوانند قابلیت ها و ظرفیت کاری خود را به مرحله اجرا در آورند. این مشاوره ها و رهنمودها لزوما نیاز به صرف ساعات زیادی ندارند، بلکه در برخی از مواقع با صرف چند دقیقه می تواند موثر و اثر بخش باشد و مشکلات زیادی را حل کند. مشکلات دارای ابعاد مختلفی نظیر، تنفر و بیزاری از مسئولیت خود، مشکلات روحی و روانی ، مشکلات خانوادگی و مالی هستند.

مقاله درباره روانشناسی مشاوره و راهنمایی

مشاوره شخصی

جلسه مشاوره و راهنمایی

به طور کلی دلایل برگزاری یک جلسه مشاوره و راهنمائی برای مدیران جزء و کارمندان از طرف مدیران ارشد عبارتند از:

 • بیان و توضیح روش های گسترش کارهای گروهی؛
 • دادن آگاهی لازم به کارمندان در مورد عملکردهای عالی و خوب و اقدامات نامطلوب آنها؛
 • کمک کردن به کارکنان برای هماهنگ ساختن خویش با استانداردها و قوانین سازمانی؛
 • کمک کردن به کارمندان برای حل مشکلات شخصی؛
 • تشویق کارکنان به دلیل کارایی و عملکردهای خوب آنها.

در هنگام راهنمائی و مشاوره، مدیر بایستی نشان دهد که او احساسات و عملکردهای زیر دستان خود را درک می‌کند. او بایستی خود را در موقعیت مدیران جزء و با آن آمادگی و تجربه آنها در نظر بگیرد. او بایستی تلاش کند تا مواردی را درک کند که برای کارکنان مهم و حساس است.

مدیران هنگام پذیرش کارکنان برای انجام مشاوره، بایستی به گونه ای رفتار کنند که آنها بتوانند احساسات واقعی خود را بیان کنند. به عبارت دیگر، مشاوره و راهنمائی های موثر می تواند یک کارمند را از فشارهایی که هم برای خود شخص و هم برای آن سازمان مضر است، آزاد سازد.

برای انجام مشاوره های موثر و کارامد، مدیران بایستی یک سری قواعدی را رعایت کنند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • داشتن تخصص و مهارت در زمینه مشاوره؛
 • مسئولیت طلبی و مسئولیت پذیری در وظایف واگذار شده؛
 • تصمیم گیری های به موقع و صحیح؛
 • شناخت دقیق خود و جست جوی راههای اصلاح خود؛
 • شناخت کارکنان انجام اقدامات مراقبتی برای بهزیستی و آرامش آنها؛
 • آگاه سازی کارکنان (در مورد زمان ، مکان و دلایل مشاوره)؛
 • گسترش حس مسئولیت پذیری در کارمندان؛
 • انجام وظایف و مسئولیت های خویش که شامل سرپرستی، آگاه ساختن و وفاداری است؛
 • تربیت و آموزش کارمندان؛
 • استفاده و به کارگیری مدیران جزء با در نظر گرفتن قابلیت ها و توانائی های آنها.
 • و………..

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: WORD