مقاله علم آمار

مقاله علم آمار

مقدمه مقاله در یک تعریف عام می توان علم آمار را روش های علمی جمع اوری سازماندهی و تلخیص و نمایش و تجزیه و تحلیل داده ها دانست امار در لغت به معنای شمارش بوده است. در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد.

با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد فوت ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ضرورت اطاتع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع اوری این اطلاعات بپدازد مورد توجه قرار گرفت. و منجر به ان شد که در شال ۱۳۰۳ هجری شمسی ایین نامه ای به تصویب برسد. و در این ایین نامه اداره ای مسئول امار و وظایف ان مشخص شود.

بر اساس این مصوبه مسئولیت جمع اوری و متمرکز کردن امارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال۱۳۱۸ هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد.

علم آمار چیست

علم آمار

در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سال ۱۳۱۹و۱۳۲۰ هجری شمسی در۳۳ شهر کشور به تدریج به اجرا در امد. در اسفند ماه سال ۱۳۳۱ هجری شمسی سازمان همکاری امار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال ۱۳۳۲ هجری شمسی قانون امار و سرشماری به تصویب رسید. در این سال اداره امار و سرشماری از اداری کل امار وثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری امار عمومی ملحق شد.

به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصرا وظیفه جمع اوری امار را به عهده داشت به وجود امد که در سال ۱۳۳۴ خجری شمسی به اداره امار عمومی وابسته به وزارت کشور تغییر نام یافت. و این اداره در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا دراورد. با تاسیس اداره امار عمومی فعالیت های اماری وارد مرحله جدیدی شد. و همه ساله طرح های گوناگون اماری در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی به اجرا درامد که اهم انها به شرح زیر است.

امارگیری کشاورزی در سال ۱۳۳۹-امارگیری نمونه ای نفوس در سال ۱۳۴۲-سرشماری صنعتی ارسال۱۳۴۲. امارگیری بودجه خانوار در سال ۱۳۴۲ نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به امار و اطلاعات. و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولید کننده امار با دستگاه برنامه ریزی موجب شد تا بر اساس قانون ۱۳۴۴ هجری شمسی اداره امار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز امار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود.

سیمای جمعیت ایران‌ به روایت آمار

– جمعیت ایران درسال ۱۳۵۵ ۳۴ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۶۵ ۴۹-۵ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۷۰ ۵۶ ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال ۱۳۷۵ ۶۰-۶ ملیون نفر
– جمعیت تهران درسال ۱۳۷۵ ۱۰ ملیون نفر بالاترین جمعیت شهری
– جمعیت سمنان درسال ۱۳۷۵ ۵۰۰ هزارنفر پائین ترین جمعیت شهری
– تابعیت ها درسال ۱۳۷۵ ایرانی ۵۹ملیون، افغانی ۸۵۰۰ نفر ، عراقی ۱۷۹۰۶۱ نفر، پاکستانی ۸۸۳۶ نفر، و در ردیف های بعدی تابعیت های ترکیه،. جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان،ترکمنستان میباشند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵ جمعیت کشور بیش از ۳۳ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۷۴۴ نفر بوده است و سالانه رشدی معادل ۷‌/‌۲ درصد داشته است. در سال ۱۳۶۵ جمعیت کشور با رشد سالانه‌ای معادل ۹‌/‌۳ درصد، به ۴۹ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۱۰ نفر رسیده است. این در حالی است که این میزان در آمارگیری سال ۷۰ ‌با وجود کاهش ۵‌/‌۲در صد ی رشد سالانه جمعیت، به ۵۵ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۱۶۳ نفر و در سال ۷۵، جمعیت کشور با رشد ۵‌/‌۱ درصدی به ۶۰ میلیون و ۵۵هزار ۴۸۸ نفر افزایش یافته است.

علم آمار را تعریف کنید

تعریف علم آمار

آمار حاکی از آن است که در سال ۵۵ تعداد جمعیت مردان ۱۷میلیون و ۳۵۶ هزارو ۳۴۷ نفر و تعداد جمعیت زنان نیز ۱۶ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۹۷ نفر بوده است. در سال۶۵ تعداد جمعیت مردان به ۲۵ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۹۶۱ نفر و تعداد جمعیت زنان ۲۴ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۴۹ نفر رسیده است.
پنج سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۰ جمعیت مردان ، ۲۸ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۴۵۰ نفر، در مقابل ۲۷ میلیون و ۶۸ هزارو ۷۱۳ نفر زن تخمین زده شده است.

نتایج آمارگیری جاری جمعیت نشان می دهد که تعداد جمعیت مردان در سال ۱۳۷۵ بیش از ۳۰ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۵۹ نفر بوده است،. در حالی‌که در همان سال تعداد زنان کشور ۲۹ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۳۲۹ نفر بوده است.

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال ۱۳۷۵، گروه سنی ۱۰تا۱۴ ساله با ۹ میلیون و ۸۰ هزار و ۶۷۶ نفر، بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است. گروهای سنی ۵ تا ۹ ساله، ۱۵ تا ۱۹ ساله و ۰تا۴ ساله نیز در مرتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

نتایج آمارگیری سال ۱۳۷۵ حاکی است که سن بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار و ۹۳۶ نفر از جمعیت، زیر یک‌سال بوده است که ۵۲۴ هزار و ۹۲۷ نفر از آنان مرد و ۴۹۶ هزار و ۹ نفر نیز زن بوده اند. در سال ۷۵ جمعیت نوباوه (۵ تا ۱ساله ) بیش از ۶ میلیون و ۷۳۲ هزارو ۷۸۷ نفر بوده که ۳ میلیون و ۴۵۳ هزارو ۳۱ نفر از آنان مرد و ۳ میلیون و ۲۷۹ هزارو ۷۵۶ نفر زن بوده‌اند.

علم آمار علم جمع آوری اطلاعات

علم جمع آوری اطلاعات

همچنین در سال ۷۵، ۸ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۷۳۷ کودک ۶ تا ۱۰ ساله در کشور زندگی می کرده‌اند که از این تعداد ۴ میلیون و۳۰۴ هزار و ۹۹۷ نفر دختر و ۴ میلیون و۴۶۴ هزار و ۷۴۰ نفر نیز پسر بوده‌اند. آمارها حاکی است جمعیت ۱۴ تا ۱۱ ساله کشور در سال ۱۳۷۵ بیش از ۷ میلیون و ۲۰۲هزار و ۸۵ نفر بوده که تعداد ۳ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۴۸ نفر از آنان مرد و تعداد ۳ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۷ نفر از آنان زن بوده‌اند.

در سال ۱۳۷۵، ۱۲میلیون و ۳۳۷ هزار و ۵۲۹ نفر در سن جوانی، یعنی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله قرار داشته‌اند. در همان سال تعداد ۶ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۲۰۱ نفر از زنان و تعداد ۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۳۲۸ نفر از مردان کشور، در گروه سنی جوانان قرار داشته‌اند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۷۵، ۲۱ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۸۷۷ نفر نیز جزء جمعیت میان‌سال (۶۴ تا ۲۵ ساله) کشور بوده‌اند. همچنین ۱۰میلیون و ۳۶۴ هزار و۸۷۷ نفر از زنان کشور نیز در همان زمان میان‌سال بوده‌اند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که ۱۰میلیون و ۸۵۶ هزارو ۷۵۷ نفر از مردان در سنین میانسالی قرارداشته‌اند.

کاربرد علم آمار

کاربرد علم آمار

در سال ۱۳۷۵، بیش از ۱ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۴۴۸ نفر از جمعیت کشور را مردان ۶۵ سال و بالاتر و ۱میلیون و۲۱۲ هزار و ۷۳۳ نفر را نیز زن ۶۵ سال و بالاتر تشکیل می دادند. بنابراین تعداد جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر در سال ۱۳۷۵، ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۸۱ نفر بوده است. این در حالی است که در سرشماری سال ‌ ۱۳۷۵ سن ۳۲ هزار و ۳۶۵ نفر از جمعیت نامشخص اعلام شده است.

اداره کل آمار عمومی وزارت کشور در سال ۱۳۵۵، تعداد کل خانوارهای کشور را ۶ میلیون و۷۱۱ هزارو ۶۲۸ خانوار اعلام کرد. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۶۵ این تعداد به ۹ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۹۳۱ خانوار افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۷۰ نیز این رقم به ۱۰میلیون و ۷۸۷ هزار و ۲۲۷ خانوار و در سال ۷۵ نیز به ۱۲ میلیون ۳۹۸ هزار و ۲۳۵ خانوار افزایش یافته است.

در سال ۱۳۶۵ بیش از ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۵۴۲ خانوار ساکن شهرها و ۴ میلیون و ۹۹هزار و ۸۵۷ خانوار نیز ساکن روستاها بوده اند. بر اساس آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۷۰ تعداد خانوارهای روستایی به ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۷۲۲ خانوار و تعداد خانوارهای شهری به ۶ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۲۴ رسید.

در سال ۱۳۷۵ تعداد خانوارهای شهرنشین به ۷ میلیون و۹۴۸ هزار و ۹۲۵ خانوار رسید و تعداد خانوارهای روستایی در سال مذکور به ۴میلیون و۴۱۰ هزار و ۳۷۰ خانوار افرایش پیدا کرد.

علم آمار و احتمال

علم آمار و احتمال

نتایج سرشماری در سال ۱۳۷۵ حاکی است تعداد ۱میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲۱ خانوار دارای سرپرست زن و تعداد ۱۱میلیون و۳۵۰ هزارو ۶۲۲ خانوار دارای سرپرست مرد بوده‌اند.

در آن سال ۵۴۷ هزارو ۴۲۰ خانوار تک نفره و ۱میلیون و ۴۰۲ هزار ۹۴۸ خانوار، دو نفره وجود داشته است. در همان سال تعداد خانوارهای سه نفره نیز ۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۸۶۴ خانوار بوده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده، در سال ۱۳۷۵، تعداد ۲ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۷۸ خانوار چهار نفره در کشور وجود داشته است. آمارها همچنین نشان می‌دهند ۱ میلیون و ۹۷۴ هزار و۸۲۲ خانوار دارای پنج نفر عضو و تعداد ۱میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۲ خانوار دارای ۶ نفر عضو بوده اند. در همان سال تعداد خانوارهای ۷ نفره، ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۵۱۹ خانوار بوده است.

همچنین در سال ۷۵ از کل جمعیت کشور بیش از ۲۳ میلیون و ۲۶ هزار و۲۹۳ نفر در روستاها زندگی می کرده‌اند. که از این تعداد ۱۱ ‌‌میلیون و ۶۰۴ هزار و۹۷۲ نفر مرد ۱۱میلیون و ۴۲۱ هزار و ۳۲۱ نفر نیز زن بوده‌اند- جمعیت ساکن در شهرها در همین سال ۳۶ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۷۸۹ نفر گزارش شده است. از میان ساکنین شهرها ‌نیز ۱۸ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۲۳ نفر مرد و ۱۸میلیون و ۱۲ هزار و ۷۶۶ نفرهم زن بوده‌اند.

مقاله در مورد علم آمار

مقاله آمار

سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان می دهد که تهران با جمعیتی معادل ۱۰میلیون و ۳۴۴هزار و ۹۶۵ نفر پر جمعیت‌ترین استان کشور و سمنان با جمعیتی معادل ۵۰۱ هزار و ۴۴۷ نفر کم جمعیت‌ترین استان کشور بوده است. استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی بعد از تهران پرجمعیت‌ترین استان‌های کشور بوده اند. همچنین بر اساس این آمار تعداد جمعیت زنان در استان‌های مازندران و گلستان و گیلان‌ اندکی بیش از مردان بوده است

بررسی دین جمعیت کشور در سال ۷۵ نشان داد که در آن سال ۵۹ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۷۹۱ نفر مسلمان، ۷۸ هزار و ۷۴۵ نفر مسیحی و ۲۷ هزار و ۹۲۰ نفر زرتشتی و ۱۲هزار و ۷۳۷ نفر نیز دارای دین کلیمی بوده‌اند. در همان سال ۵۷ هزار و ۵۷۹ نفر از جمعیت کشور نیز دارای سایر ادیان بوده‌اند و دین ۸۹ هزار و ۷۱۶ نفر از جمعیت اظهار نشده است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری در سال ۷۵ طی ده سال، بیش از ۸ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۷۰ نفر مهاجر وارد کشور شده است که بیشتر آنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ قرار داشته‌اند-

بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ تابعیت ۵۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۲۲۸ نفر از جمعیت کشور ایرانی و ۸۰۴ هزار و ۴۰۴ نفر افغانی بوده است. در همان سال ۱۷۹ هزار و ۶۱ نفر از جمعیت کشور دارای تابعیت عراقی و تعداد ۸ هزار و ۸۳۶ نفر، تبعه پاکستان بوده‌اند. ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان از نظر تعداد تبعه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مقالات علمی امار

مقالات علمی امار

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۸۰، تعداد ۱ میلیون و ۱۱۲هزار و ۱۰۴ تولد به ثبت رسیده است.

تعداد متولدین در سال ۱۳۸۱، یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۱۰۴ نفر بوده است که از این تعداد ۵۷۲ ‌ هزار و ۶۵۹ نفر پسر و ۵۴۹ هزار و ۴۴۵ نفر دختر بوده‌اند.

از میان پسران ۳۷۶ هزار و ۵۱ نفر در شهرها و ۱۹۶ هزار و ۶۰۸ نفر در روستاها متولد شده‌اند. در سال ۷۵ نیز ۳۵۸ هزار و ۲۸۱نفر دختر در سال ۱۳۷۵ در شهرها و تعداد ۱۹۱ هزار و ۱۶۴ دختر در روستا متولد شده‌اند.

آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۰تعداد ۶۰ هزار و ۵۵۹ طلاق صورت گرفته در حالی که تعداد ازدواج‌ها، ۶۴۰ هزار و ۷۱۰ مورد بوده است.

بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۸۱ تعداد ۶۵۰ هزار و۹۶۰ ازدواج در کشور صورت گرفته است. و در همان سال تعداد طلاق‌های ثبت شده ۶۷ هزار و ۲۵۶ مورد بوده است.
همچنین ۵۱۳ هزار و ۷۷۲ مورد از ازدواج‌ها در نقاط شهری و تعداد ۱۳۷هزار و ۱۸۸ مورد در مناطق روستایی اتفاق افتاده است. این گزارش همچنین حاکی است تعداد ۶۱ هزار و ۷۴ مورد از طلاق‌ها در نقاط شهری و تعداد ۶ هزار و ۱۸۲ مورد از طلاق‌ها در نقاط روستایی صورت گرفته است.

جمعیت ایران از مرز 70 میلیون نفر گذشت

رییس مرکز آمار ایران گفت: برآوردهای مقدماتی از نتایج ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد. که جمعیت کل کشور ۷۰میلیون و ۴۹هزار و ۲۶۲نفر است.

محمد مدد در نشست خبری ارائه نتایج مقدماتی ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن‌گفت. در این سرشماری۱۷ میلیون و ۴۹۸هزار و ۸۲۶ خانوار سرشماری شده‌اند و نسبت خانوار‌ها‌ی غایب که در سرشماری شرکت نکرده اند ۵ صدم درصد است

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه -۱
سیمای جمعیت ایران‌ به روایت آمار-۲
مطالعه‌ای بر وضعیت مراکز آماری-۹
تغییر و تحول آماری-۱۰
رفع تناقض ها و مشکلات آماری-۲۰
آمار توصیفی یا استنباطی-۲۳
کاهش نرخ بیکاری در ایران -۲۶
آموزش زنان در هند–۳۳
زنان سرپرست خانوار–۳۶
نتیجه گیری -۵۳
منابع –۵۴

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 55

فرمت فایل: ورد آفیس WORD