مقاله موانع صادرات مرکبات

مقاله موانع صادرات مرکبات

موانع صادرات مرکبات

مقدمه مقاله موانع صادرات مرکبات
کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،. کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،. باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد. که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل: صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است. که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (ترکیه و آمریکا)می باشد. می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد. و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن چشم داشت.

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارایه راه کارهایی برای افزایش صادرات آنها)می باشد.
کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی و اقلیمی بسیار متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوای و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورها ی دنیا است. مرکبات نیز بدلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور، بویژه ،شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش و ذکر این نکته ضروری است. که تولید فعلی مرکبات کشور در صدی است که مقدار قابل توجهی از آن قابل صدور است. و هم اینکه به دلیل استعداد فراوان کشور در تولید این محصولات ،می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بود. پس با توجه به ظرفیت موجود صادرات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی از وارد سیستم اقتصادی کشور با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تفحص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد.

تاریخچه صادرات میوه و تره بار در ایران

فهرست مطالب
مقاله موانع صادرات مرکبات
مقدمه ۱
تعریف موضوع. ۳
اهمیت تحقیق : ۳
هدف از انتخاب موضوع. ۴
قلمرو مکانی تحقیق. ۴
قلمرو زمانی تحقیق. ۵
محدودیت های تحقیق. ۵
فرضیات تحقیق. ۵
بخش اول. ۷
۲-۱ –  سایر مطالعات انجام شده ۷
۲-۲-  تاریخچه مرکبات ۸
۲-۳ – مشخصات کلی مرکبات.. ۹
۲-۴ – بررسی وضعیت سطح زیر کشت تولید مرکبات کشور ۱۰
۲-۵ – تجارت جهانی مرکبات.. ۱۲
۲-۶  ـ تاریخچه صادرات میوه و تره بار در ایران : ۱۳
۲-۷ – مقدار صادرات انواع مرکبات از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲٫ ۱۴
۲-۸ – فرآیند صادرات مرکبات: ۱۵
۲-۹ – مراحل قبل از صدور: ۱۵
مراحل صدور ۱۶
۲-۱۰ – مراحل اداری صادرات مرکبات.. ۱۷
بخش دوم: ۱۷
۲-۱۱ – نگهداری و انبار ۱۷
تعریف انبار ۱۷
بسته بندی. ۱۸
۲-۱۲-۱ – تعریف بسته بندی. ۱۹
۲-۱۲-۲ – مهمترین وظایف بسته بندی: 22

ویژگیهای مناسب برای صادرات

۲-۱۲-۳ –  ویژگیهای مناسب برای صادرات عبارت هستند از: ۲۳
۲-۱۲-۴ – انواع بسته بندی. ۲۴
۲-۱۲-۵ا – همیت استراتژیکی بسته بندی : ۲۴
۲-۱۲-۶ – بسته بندی صادراتی. ۲۴
۲-۱۲-۷ – نکاتی که بایستی بطور اصولی و کلی مورد بسته بندی و طراحی آن رعایت کنیم(از دیدگاه مصرف کننده) 25.
۲-۱۲-۸ – مسؤولیت های اجتماعی و قانونی در قبال بسته بندی: ۲۶
۲-۱۲-۹ – عمده ترین اهداف بسته بندی. ۲۶
۲-۱۲-۱۰- اصول بسته بندی : ۲۶
۲-۱۲-۱۱ –  تقسیم بندی بسته ها از لحاظ نوع وظیفه: ۲۷
۲-۱۲-۱۲ – بسته بندی و الگوی توزیع. ۲۷
۲-۱۲-۱۳ – عملیات مراکز بسته بندی : ۲۹
۲-۱۲-۱۴ – شکل دادن ،پر کردن و بستن جعبه ها ۳۰
۲-۱۲-۱۵- بسته بندی کالاهای صادراتی : ۳۰
۲-۱۲-۱۶ –  انواع مختلف بسته بندی صادراتی: ۳۱
۲-۱۲-۱۷ – سایر انواع بسته بندی. ۳۳
۲-۱۲-۱۸ – بسته بندی برای مصرف کننده ۳۴
۲-۱۲-۱۹ – طراحی گرافیک(خطوط و اشکال) ۳۶
اطلاعات مرجع. ۳۶
۲-۱۲-۲۰ – اطلاعات حمل و نقل. ۳۶
۲-۱۲-۲۱- انتظارات خریداران از طرح بسته بندی کالا. ۳۸
۲-۱۲-۲۲- شرایط اختصاصی در بسته بندی مرکبات.. ۳۹
۲-۱۳- حمل و نقل. ۴۰

۲-۱۳-۱ – اهمیت حمل و نقل. ۴۰
۲-۱۳-۲ – روشهای مختلف ارسال کالاهای صادراتی (از طریق دریا،هوا و زمین) ۴۱
۲-۱۳-۳ – روش ارسال کالاهای صادراتی. ۴۱
۲-۱۳-۴ – روشهای حمل هوایی. ۴۳
۲-۱۳-۵ – روشهای حمل زمینی. ۴۳
۲-۱۳-۶ – گزینش روش حمل مناسب با توجه به زمان و هزینه ۴۴
۲-۱۴ – بازاریابی. ۴۴
بررسی موانع صادرات مرکبات کشور ۴۹
مقدمه ۴۹
بخش اول. ۵۲
۱ـ۴ ـ  توصیف و تحلیل یافته ها ۵۲
۲ـ ۴ ـ  بخش دوم ۵۲
فرضیه اصلی. ۵۳
شاخص بسته بندی. ۵۳
شاخص نگهداری و انبار ۵۳
شاخص بازاریابی. ۵۴
نتیجه گیری و پیشنهاد ۵۵
منابع و مأخذ. ۵۹
نشریات و مجلات.. ۶۰
ضمائم. ۶۱
سطوح معناداری. ۶۷

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 75

فرمت فایل: WORD