پرسشنامه مهارت های ارتباطی جرابک

پرسشنامه مهارت های ارتباطی جرابک

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی جرابک

معرفی پرسشنامه

به منظور سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان، از نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه مهارت های ارتباطی که توسط جرابک (۲۰۰۴) ابداع شده استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۳۴ ماده است که پاسخگویی به آن ها مستلزم استفاده از مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (۱= هرگز، ۵= همیشه) است.

روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار این پرسشنامه در پژوهش (منبع داخل فایل) در نمونه ای متشکل از ۷۳۳ دانش آموز و دانشجوی ایرانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن برای نمره کل آزمون در نمونه دانشجویان به ترتیب برابر ۷۱/۰ و ۶۹/۰ گزارش شده است. افزون بر این، (منبع داخل فایل) با به کارگیری روش آماری تحلیل عاملی، روایی سازه پرسشنامه را نیز در پژوهش خود بررسی کرده اند و به ۵ عامل «مهارت های درک پیام های کلامی و غیر کلامی»، «مهارت نظم دهی به هسجان ها»، «مهارت گوش دادن»، «مهارت بینش نسبت به فرایند ارتباط»، و «قاطعیت در ارتباط» دست یافته اند.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد(سوالات مولفه ها مشخص است)
تعریف عملیاتی و مفهومی: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD