مقاله در مورد مهریه

مقاله در مورد مهریه

مهریه مبلغی است که شوهر در قرارداد ازدواج به همسر خود وعده پرداخت آن را می‌دهد. در این مقاله، با مفهوم مهریه و موارد مربوط به آن آشنا شوید.

مفهوم و قوانین مهریه

مهریه، به عنوان یکی از موارد مهم در قوانین ازدواج و طلاق، در جوامع مختلف جهان بحث و گفتگو شده است. در این مقاله، به مفهوم و قوانین مربوط به مهریه پرداخته خواهد شد.

مهریه به مبلغی گفته می‌شود که شوهر به عنوان دادخواست به همسرش در زمان عقد پرداخت می‌کند. این پرداخت به عنوان یک نشانه از تعهد و عشق و علاقه شوهر به همسرش در نظر گرفته می‌شود و از آنجا که همسر زن به خاطر رعایت و نگهداری از خانواده مشغول به کار است، مهریه به عنوان یک نوع حمایت از سوی شوهر در نظر گرفته می‌شود.

مفهوم و قوانین مهریه

قوانین مربوط به مهریه در هر جامعه متفاوت است و ممکن است به شرایط و تعارفات محلی وابسته باشد. در برخی کشورها، مهریه به عنوان حق مالی زن در نظر گرفته می‌شود که در صورت طلاق به او پرداخت می‌شود. در دیگر کشورها، مهریه به عنوان یک نوع قراردادی میان دو طرف در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که زوجه به تعهداتش عمل نکرده باشد، ممکن است او را مجبور به پرداخت مهریه بیشتر یا با جریمه کردن او کند.

مهریه در اسلام و قرآن

مهریه در اسلام و قرآن یکی از موارد مهم در قوانین ازدواج است. مهریه در اسلام به عنوان نشانی از تعهد و وفاداری شوهر نسبت به همسرش تلقی می‌شود. در قرآن، مهریه به عنوان یک حق مشروع برای زنان ذکر شده است و شوهر ملزم به پرداخت آن به همسر خود است. مهریه به صورت مالی یا غیرمالی می‌تواند باشد و مقدار آن بر اساس توافق بین شوهر و همسر تعیین می‌شود.

مهریه در اسلام و قرآن

از دیدگاه اسلام، مهریه به عنوان یکی از حقوق زوجین، حفاظت از خانواده و پایداری زندگی زناشویی ایجاب می‌کند. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که پرداخت مهریه تنها نشان از مالی بودن آن نیست، بلکه یک نشان دیگر از احترام و توجه به همسر می‌باشد.

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه

احکام مهریه

پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن از نقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود. مهر از ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

فهرست مطالب
بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر
گفتار ۱: تبیین مفهوم مهر ۲
معنای لغوی مهر ۲
معنای اصطلاحی مهر ۳
مهر در آیات و روایات ۳
۱- کتاب ۳
۲- سنت ۵
تاریخچه مهر ۶
فلسفه حقیقی مهر ۸
اهمیت مهر از نظر اسلام ۱۰
آثار روانی مهر ۱۰
چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟ ۱۱
گفتار ۲: اقسام مهر ۱۲
۱-۲ مهرالمسمی و شرایط آن ۱۲
۲-۲ مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز ۱۷
۳-۳ مهرالمثل ۱۸
۴-۲ مهرالمثله ۲۱
۵-۲ ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع ۳۱
۶-۲- مهریه سنگین و نکوهش اسلام ۳۶
نتیجه ۳۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 53

فرمت فایل: WORD