مقاله ایجاد بهبود در مکانیزم ارزیابی عملکرد

مقاله ایجاد بهبود در مکانیزم ارزیابی عملکرد

ایجاد بهبود در مکانیزم ارزیابی عملکرد

چکیده مقاله مدیریت
ارزشیابی کارکنان و مدیران موسسات که تحت عناوین تعیین شایستگی یا ارزیابی عملکرد در تئوری و عمل مطرح می باشد، از جمله ابزار ها و وسایل موثر مدیریت منابع انسانی است. …

ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد و قابل استفاده دانشجویان و علاقمندان رشته مدیریت

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: PDF