گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات، بررسی جریان سنج ونتوری متر

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات، بررسی جریان سنج ونتوری متر

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات
هدف آزمایش:
آشنایی با جریان سنج ونتوری، تعیین ضریب تخلیه، تعیین افت فشار و مقایسه با حالت واقعی

مقدمه:
در لوله ها برای اندازه گیری جریان از وسایل مختلفی استفاده می شود. ونتوری یکی ازانواع جریان سنج ها با سوراخ کامل است یعنی با تمام سیال داخل لوله کار می کند. دراین آزمایش می خواهیم با این جریان سنج بیشتر آشنا شویم. دستگاه آزمایش بصورت شکل زیر است که اعداد مشخص شده بیانگر مقاطع مختلف ونتوری از A تا L است. در هر یک از این مقاطع لوله هایی جهت اندازه گیری فشار تعبیه شده است. این دستگاه جهت اندازه گیری دبی بوسیله ونتوری است.ابتدا آب با دبی Q وارد ونتوری می شود و با گذر از آن فشار در هر مقطع را مشخص کرده و سپس از خروجی ونتوری خارج می شود. ارتفاع آب در هر پیزومتر بیانگر فشار در آن نقطه بوده واختلاف ارتفاع به منزله اختلاف فشار می باشد. قسمت ورودی ونتوری کوتاه، مخروطی و به گلوگاه (کوچکترین مقطع) ختم می شود و پس از آن، مخروط در قسمت تخلیه قرار دارد در مخروط ورودی سرعت سیال افزایش و فشار آن کاهش می یابد. از افت فشار در این مخروط برای اندازه گیری آهنگ جریان استفاده می شود. در مخروط تخلیه سرعت دهش و فشار اولیه به مقدار زیاد بازیابی می شود. زاویه مخروط تخلیه بین ۵ تا ۱۵ درجه است تا از بازیابی لایه مرزی جلوگیری شودو اصطکاک را به حداقل برساند، چون در مقطع عرضی انقباض لایه ی مرزی وجود ندارد. اگر چه جریان ونتوری را برای اندازه گیری آهنگ جریان گاز می توان به کار برد از آنها اغلب برای مایعات، به خصوص برای جریانهای بزرگ آب استفاده می شود، ودر این حالت به علت بازیابی زیاد فشار، جریان سنج ونتوری در مقایسه با انواع دیگر احتیاج به قدرت کمتری دارد.در جدول زیر در ردیف اول قطر ونتوری متر در مقاطع مختلف ودر ردیف دوم فاصله از ورودی ونتوریبر حسب میلی متر نشان داده شده است.

فهرست مطالب:
هدف آزمایش
مقدمه
تئوری آزمایش
انواع معمول جریان سنجها
لوله ونتوری چیست؟
شرح آزمایش
اندازه گیری دبی جریان
آزمایش
نمونه محاسبات
ازلحاظ تئوری
از لحاظ عملی
پاسخ به سوالات
نتیجه گیری

یک گزارش کار کامل به همراه کلیه جداول اندازه گیری و نمودارهای حاصل از نتایج

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD