مقاله مکان یابی بانک ها

مقاله مکان یابی بانک ها

مکان یابی بانک ها

چکیده
در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است

و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. این موضوع به ویژه در موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی، به دیلل محدودیت های بیشتر در بودجه نسبت به بانک های دولتی، اهمیت فراوانی دارد.

از این رو بانکداری مستلزم پذیرش و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته نظیر سیستم اطلاعاتی جغرافیایی، به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان و حفظ و نگهداری آنان است. از این رو برای رسیدن به این هدف به وسیله مطالعات کتابخانه ای، معیارها و عوامل موثر اقتصادی، شناسایی و توسط نظرات کارشناسی تکمیل گردید.

در پروژه پیش رو به بررسی مدل های ارائه شده می پردازیم. مدل بازی استکلبرگی است که امکان طراحی مکان یابی و چیدمان تسهیلات در بازارهای رقابتی را ممکن می سازد. یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی مکان یابی تسهیلات، کمینه کردن هزینه های انتقال مواد یا به عبارتی نزدیک بودن محل تسهیلات به مشتریان می باشد که در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته، فرض شده است این هزینه با فاصله میان زوج تسهیلات، رابطه خطی دارد.

روش دیگری که در این پروژه به آن پرداخته می شود استفاده از روش سیستم اطلاعاتی جغرافیایی یا GIS است. در این روش با استفاده از رویکردهای کمی (آزمون تی یک نمونه ای برای شناسایی شاخصه ها) و کیفی ( روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به شاخصه ها) و با استفاده از نرم افزارهای LINGO و GIS،Expert Choice،SPSS به احداث شعب بانکی پرداخته می شود.

روش دیگری که به بررسی آن می پردازیم روش فرایند تحلیل شبکه فازی Fuzzy ANP می باشد. در این روش به توجه به میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری معیارها از یکدیگر در دنیای واقعی، تکنیک DEM ATEL برای شناسایی این روابط مورد استفاده قرار گرفت.

کلمات کلیدی: مکان یابی، GIS، بانک و موسسات مالی و اعتباری، تکنیک DEMA TEL، فرایند تحلیل شبکه فازی Fuzzy ANP

تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
مکان یابی معمولا شامل دو فاز اصلی است
طرح مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
مبانی نظری پژوهش
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه
تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
بانک شاهی ایران
بانک استقراضی ایران
بانک عثمانی
بانک های ایرانی
بانک ملی ایران
ایجاد بانکهای خصوصی در ایران
بانک مرکزی ایران
قوانین بانکداری
نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران
ادغام بانک ها
ادبیات تحقیق
نقش GIS در بانکداری
تحلیل بازار
تحلیل مشتری
تحلیل رقبا
برنامه ریزی توسعه کسب و کار
مکان یابی شعبه جدید/دستگاه خودپرداز(ATM
خدمات بانکداری الکترونیکی
مکان یابی بانک ها با استفاده از روش سلسله مراتبی
روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی جهت مکان یابی شعب
مکان یابی بانک ها با استفاده از تکنیک DEMA TEL
تکنیک Fuzzy ANP
عوامل موثر بر مکان یابی بنگاه های صنعتی
فصل سوم: نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.